XXXV OGÓLNOPOLSKI SEJMIK MATEMATYKÓW

Na naszej stronie widnieją już regulamin i propozycje tematów prac na XXXV OSM. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nimi.