XXXVI OGÓLNOPOLSKI SEJMIK MATEMATYKÓW

W zakładce Ogólnopolski Sejmik Matematyków podaliśmy tematy na tegoroczny konkurs.