Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość

Działalność pracowni wspiera
Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość.

Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość
78 1140 2017 0000 4502 1197 1712
z dopiskiem – MATEMATYKA

Dziękujemy za wsparcie!!