Wybory przedstawiciela rodziców uczestników pracowni matematyki i informatyki

17 stycznia 2018 o godz. 17:45
odbędą się wybory
przedstawiciela rodziców uczestników
pracowni matematyki i informatyki
do Rady Rodziców Pałacu Młodzieży.

Zapraszamy rodziców naszych uczestników do sali 243 (II piętro)

!