Zajęcia dla uczniów klasy III gimnazjum

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU PO KLASIE III GIMNAZJUM

Program zajęć przewiduje:
• Gruntowne powtórzenie materiału i jego usystematyzowanie – tak z zakresu Literatury jak i Gramatyki;
• Ćwiczenia pisarskie doskonalące i powtarzające zasady pisania własnego teksty, m.in.: rozprawka, opis (miejsca, przedmiotu, uczuć), podanie, sprawozdanie i recenzja;
• Pracę z testem i zadaniami testowymi;
• Indywidualne konsultacje z uczestnikiem.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, w przyjaznej atmosferze raz w tygodniu.

Dzięki zajęciom uporządkujesz wiedzę dotychczas zdobytą, nabierzesz praktycznych umiejętności koncentracji, nabędziesz zdolność samooceny, nadrobisz zaległości, do egzaminu przystąpisz bez stresu i zbędnych obaw!

Z NAMI PRZEKONASZ SIĘ, ŻE EGZAMIN NIE JEST TAKI STRASZNY.
NIE LICZ NA SZCZĘŚCIE PRZYJDŹ NA ZAJĘCIA!