Oferta judo rok szkolny 2021/22


nauczyciel prowadzący: Aleksandra Pawełczyk

kontakt: aleksandra.pawelczyk@pm.katowice.pl

Zabawy judo 1 i 2 

Grupa dziecięca stanowiąca początek przygody z Judo zawierająca zabawowe formy walki i technik na stojąco Grupa ma na celu przygotowanie dzieci do dalszego rozwoju psychofizycznego, przekazanie wartości, dyscypliny, oraz zaszczepienie ducha zdrowej rywalizacji sportowej.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 9 lat (roczniki 2012 – 2016)

 

Grupa średniozaawansowana 1 i 2

Uczestnicy tej grupy, zapoznają się z podstawowymi elementami judo, reprezentują Pałac Młodzieży w turniejach towarzyskich. Ze względu na wiek oprócz regularnego treningu technicznego i ogólnorozwojowego dzieci uczestniczą podczas treningu w formach zabawowych oraz integracyjnych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 14 lat (roczniki 2007 – 2011)

 

Grupa zaawansowana 1 i 2

Grupa stanowiąca główny pion szkolenia w judo. Obejmuje zawodników o długim stażu treningowym i gotowych do znoszenia dużych obciążeń treningowych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 25 lat (roczniki 1996 – 2007)


nauczyciel prowadzący: Robert Taraszkiewicz

kontakt: robert.taraszkiewicz@pm.katowice.pl

 

Grupa początkująca 1, 2 i 3

Grupa dla dzieci – ćwiczenia ogólnorozwojowe z nauką padów i elementami judo. Ze względu na wiek oprócz regularnego treningu technicznego, dzieci uczestniczą podczas treningu w formach zabawowych oraz integracyjnych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 14 lat (roczniki 2007 – 2014)


nauczyciel prowadzący: Magdalena Korfanty

kontakt: mragdalena.korfanty@pm.katowice.pl

Trening techniczny 

Uczestnicy tej grupy, zapoznają się z elementami judo, reprezentują Pałac Młodzieży w turniejach towarzyskich, uczestniczą w regularnym treningu technicznym i ogólnorozwojowym.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 14 lat (roczniki 2007 – 2010)

 

Trening motoryczny dzieci 

Uczestnicy w tej grupie, regularnie reprezentują Pałac Młodzieży w turniejach towarzyskich oraz uczestniczą w sparingach. Ze względu na wiek oprócz regularnego treningu technicznego, siłowego i wytrzymałościowego, uczestniczą podczas treningu w formach za

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 14 lat (roczniki 2007 – 2010)

 

Przygotowanie Motoryczne 

Magdalena Korfanty – kontakt do nauczyciela magdalena.korfanty@pm.katowice.pl

Uczestnicy tej grupy, regularnie reprezentują Pałac Młodzieży w turniejach towarzyskich oraz uczestniczą w sparingach. Ze względu na wiek oprócz regularnego treningu technicznego, siłowego i wytrzymałościowego, uczestniczą podczas treningu w formach zabaw

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2000 – 2007)

 

Technika z elementami taktyki 

Uczestnicy tej grupy, zapoznają się z elementami judo, reprezentują Pałac Młodzieży w turniejach towarzyskich, uczestniczą w regularnym treningu technicznym i ogólnorozwojowym.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2000 – 2007)


Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia: