Program zajęć na rok szkolny 2017/18

Informatyka dla najmłodszych (2 godziny)
Dwie grupy wiekowe
Grupa wiekowa : kl. III i IV szk. podst.
Grupa wiekowa : od kl. Vszk. podst.
Całoroczny cykl zajęć w tej grupie będzie obejmował m. in. zagadnienia związane z:
• programowaniem – visual scripting (wizualne skryptowanie) oraz jego zastosowania m.in. w grach komputerowych 2D i 3D,
• edycją muzyki,
• wykorzystanie oprogramowania graficznego do przedstawienia interesujących tematów z przyrody, kultury, nauki, historii,
• wykorzystaniem aplikacji znajdujących się w chmurze (m. in. tworzenie prezentacji, albumy, grafika,)
• animacją postaci.

Akademia Młodego Informatyka (3 godziny)
Grupa wiekowa : Gimn. kl. I, II, III oraz Szk. podst. – od kl. VI
W programie spotkań m. in.:
• przygotowanie do udziału w konkursach informatycznych,
• programowanie,
• tworzenie i edycja muzyki,
• praktyczne wykorzystanie aplikacji w chmurze,
• elementy animacji,
• zastosowanie grafiki komputerowej w praktyce : grafika 3D, wektorowa, rastrowa.

Grafika wektorowa, rastrowa i 3D (4 godziny)
Grupa wiekowa : Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalne. Do udziału w zajęciach z grafiki zapraszamy młodzież, która w sposób twórczy pragnie wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności oraz różne programy graficzne do tworzenia własnych prac a także chce swoją przyszłość związać z tą tematyką. Zajęcia będą m. in. obejmować:
• praktyczne wykorzystanie oprogramowania do grafiki wektorowej, rastrowej i 3D,
• projektowanie architektoniczne ( domy, ogrody – w stopniu podstawowym),
• wykorzystanie programów do multimediów : muzyka, pliki video, animacja,
• omówienie zagadnień związanych z projektowaniem graficznym ( kompozycja, typografia, kolor ),
• zapoznanie z aplikacjami renderującymi,
• retusz fotografii,
• obróbka zdjęć,
• prace projektowe i autorskie.

Ciekawa informatyka (2 godziny)
Grupa wiekowa: Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalne.
• podstawy programowania,
• korzystanie z różnych systemów operacyjnych (Windows, Ubuntu, inne)
• przegląd popularnych aplikacji: pakiety biurowe, programy narzędziowe i użytkowe,
• zadania i testy informatyczne.

Grafiki 3D i animacja (3 godziny)
Grupa wiekowa : Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalne.
Zajęcia będą prowadzone w oparciu o oprogramowanie typu : Blender, Maya i 3D max, ZBrush, Key Shot. W sposób szczególny są adresowane do młodzieży zainteresowanej projektowaniem przestrzennym oraz animacją postaci.

Podstawy programowania (3 godziny)
Grupa wiekowa: Szk. Podst. – od klasy V
• zajęcia obejmuję naukę podstaw programowania w języku C++ oraz Python. Dodatkowo uczestnicy będą mieli szansę poznać elementy algorytmiki i rozwiązywać różne zadania z pogranicza matematyki i informatyki.

Programowanie, projektowanie i tworzenie gier (3 godziny)
Grupa wiekowa: Gimn. kl. I, II, III oraz Szk. podst. – od kl. VI
• zajęcia obejmują naukę podstaw programowania w języku C#. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z oprogramowaniem GIS oraz CAD jak również będą mieli szansę stworzyć elementy własnej gry.

Programowanie z elementami robotyki (3 godziny)
Grupa wiekowa: Gimn. kl. I, II, III oraz Szk. podst. – od kl. V
• zajęcia obejmują naukę podstaw programowania w języku C++. Zajęcia obejmują tworzenie i programowanie robotów w oparciu o Arduino. Zajęcia są również szansą na zapoznanie z podstawami techniki i elektroniki.

Języki programowania (3 godziny)
Grupa wiekowa: Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalne.
• nauka programowania od podstaw,
• podstawy systemów operacyjnych,
• wybrane aplikacje w środowisku Windows/Linux.

Programowanie (4 godziny)
Grupa wiekowa: Szk. Podst. – Gimnazjum
• nauka programowania w wybranych językach od podstaw,
• podstawy korzystania z popularnych systemów operacyjnych,
• aplikacje w środowisku Windows

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. W poprzednim roku szkolnym zajęcia odbywały się zgodnie z następującym harmonogramem

Plan zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Języki programowania: poniedziałek 15:40-18:00
Ciekawa informatyka: poniedziałek 18:05-19:35
Programowanie: wtorek 15:30-18:35
Grafika 3D i animacja: wtorek godz. 16:25 – 18:45 – co dwa tygodnie
Informatyka dla najmłodszych: wtorek godz. 16:25 – 18:45 – co dwa tygodnie
Programowanie, projektowanie i tworzenie gier: środa 17:00-19:25
Akademia Młodego Informatyka: czwartek godz. 14:55-17:15
Informatyka dla najmłodszych: czwartek godz. 17:20 – 18:55
Programowanie z elementami robotyki: czwartek 18:10-20:35
Podstawy programowania: czwartek 15:40-18:05
Grafika wektorowa, rastrowa i 3D: piątek godz. 15:40 – 18:50