Nasze propozycje zajęć na rok 2018/2019

Informatyka dla najmłodszych (2 godziny)
Dwie grupy wiekowe
Grupa wiekowa :  ( 11 – 13 lat  kl. V –  VII  Szk. Podst.)

Proponujemy :

 • elementy programowania obiektowego oraz tekstowego ,
 • podstawy tworzenia stron internetowych,
 • projektowanie przestrzenne,
 • tworzenie prostych gier,
 • grafika wektorowa, rastrowa i przestrzenna,
 • aplikacje w chmurze,

Grupa wiekowa : ( 10 – 11 lat  kl. IV – V Szk. Podst.)

Całoroczny cykl zajęć w tej grupie będzie obejmował m. in. zagadnienia związane z:
• programowaniem – visual scripting (wizualne skryptowanie) oraz jego zastosowania m.in. w grach komputerowych 2D i 3D,
• edycją muzyki,
• wykorzystanie oprogramowania graficznego do przedstawienia interesujących tematów z przyrody, kultury, nauki, historii,
• wykorzystaniem aplikacji znajdujących się w chmurze (m. in. tworzenie prezentacji, albumy, grafika,)
• animacją postaci.

Akademia Młodego Informatyka (3 godziny)
Grupa wiekowa : ( 12 – 16 lat  Gimnazjum oraz Szk. Podst. od kl VI)
W programie spotkań m. in.:
• przygotowanie do udziału w konkursach informatycznych,
• programowanie ( m.in. Python, Small Basic, elementy C++),

 • elementy tworzenia stron internetowych, (HTML, CSS)
  • tworzenie i edycja muzyki,
  • praktyczne wykorzystanie aplikacji w chmurze,
  • elementy animacji postaci,
  • zastosowanie grafiki komputerowej w praktyce : grafika 3D, wektorowa, rastrowa ( Blender, Wings 3D, Sculptris, Inkscape, GIMP)

Grafika wektorowa, rastrowa i 3D (4 godziny)
Grupa wiekowa : ( 14 – 19  lat Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne oraz Szk. Podst od kl. VII) Do udziału w zajęciach z grafiki zapraszamy młodzież, która w sposób twórczy pragnie wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności oraz różne programy graficzne do tworzenia własnych prac a także chce swoją przyszłość związać z tą tematyką. Zajęcia będą m. in. obejmować:
• praktyczne wykorzystanie oprogramowania do grafiki wektorowej, rastrowej i 3D,
• projektowanie architektoniczne ( domy, ogrody – w stopniu podstawowym),
• wykorzystanie programów do multimediów : muzyka, pliki video, animacja,
• omówienie zagadnień związanych z projektowaniem graficznym ( kompozycja, typografia, kolor ),
• zapoznanie z aplikacjami renderującymi,
• retusz fotografii,
• obróbka zdjęć,
• prace projektowe i autorskie.

Grafika 3D i animacja (3 godziny)
Grupa wiekowa : ( 12 – 17 lat  Gimnazjum,  Szkoły Ponadgimnazjalne oraz Szk. Podst. od kl. VI)
Zajęcia będą prowadzone w oparciu o oprogramowanie  : Blender, Maya i 3DS Max, ZBrush, Key Shot,

Sumo Paint , Krita, Animator Paper,  Synfing Studio  oraz aplikacje online.

W sposób szczególny są adresowane do młodzieży zainteresowanej projektowaniem przestrzennym

oraz animacją postaci.

 

Ciekawa informatyka (2 godziny)
Grupa wiekowa: (14-19 lat: Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalne.)
• podstawy programowania,
• korzystanie z różnych systemów operacyjnych (Windows, Ubuntu, inne)
• przegląd popularnych aplikacji: pakiety biurowe, programy narzędziowe i użytkowe,
• zadania i testy informatyczne, przygotowanie do olimpiad,

Podstawy programowania (3 godziny)
Grupa wiekowa: 11-15 lat
• zajęcia obejmują naukę podstaw programowania w języku C++ oraz Java. Dodatkowo uczestnicy będą mieli szansę poznać elementy algorytmiki i rozwiązywać różne zadania z pogranicza matematyki i informatyki.

Programowanie, projektowanie i tworzenie gier (3 godziny)
Grupa wiekowa: 12-17 lat
• zajęcia obejmują naukę podstaw programowania w języku C#. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z oprogramowaniem GIS oraz CAD jak również będą mieli szansę stworzyć elementy własnej gry. W czasie zajęć uczestnicy będą przygotowywali się do konkursów i olimpiad informatycznych.

Programowanie z elementami robotyki (3 godziny)
Grupa wiekowa: 11-16 lat
• zajęcia obejmują naukę podstaw programowania w języku C++. Zajęcia obejmują tworzenie i programowanie robotów Arduino. Zajęcia są również szansą na zapoznanie z podstawami techniki i elektroniki.

Języki programowania (3 godziny)
Grupa wiekowa:  14-19 lat, Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalne.
• nauka programowania od podstaw,
• podstawy systemów operacyjnych,
• wybrane aplikacje w środowisku Windows/Linux.

Programowanie (4 godziny)
Grupa wiekowa: 12-16 lat,  Szk. Podst. – Gimnazjum
• nauka programowania w wybranych jeżykach od podstaw C++, JavaScript, HTML
• podstawy korzystania z popularnych systemów operacyjnych,
• aplikacje w środowisku Windows, Linux