HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

AKTUALNE  PLANY  ZAJĘĆ

(z różnych przyczyn zajęcia mogą być odwołane lub czasowo  ulec zmianie
możesz to sprawdzić w zakładce NIEOBECNOŚCI nauczycieli w  AKTUALNOŚCIACH)

Daty podane przy poszczególnych zajęciach to daty pierwszych spotkań poszczególnych grup – niezależnie od tej informacji nasi nauczyciele wysyłają do każdej grupy e-mail (na adres podany w systemie rekrutacji) z informacją o pierwszym spotkaniu.

01  PRACOWNIA   BIOLOGII I GEOGRAFII

BIOLOGIA; GEOGRAFIA
02  PRACOWNIA CHEMII I FIZYKI

FIZYKA; CHEMIA,
LABORATORIUM CHEMICZNE;
BADACZ PRZYRODY
03  PRACOWNIA  EDUKACJI KULTURALNEJ

TEATRY; ŚPIEW;CHÓR GOSPEL;
ZESPOŁY: "Novi" "Kolorowe nutki"
i WOKALNO-INSTRUMENTALNE
04  PRACOWNIA FORMY PRZESTRZENNYCH

RĘKODZIEŁO; ORIGAMI;
CERAMIKA;RZEŹBA;
WITRAŻ;SZKŁO
05 PRACOWNIA GIMNASTYKI
I  JUDO

JUDO; SKOKI DO WODY;
AKROBATYKA; GIMNASTYKA
06 PRACOWNIA  KOMUNIKACJI  SPOŁECZNEJ

BIBLIOTEKA;
DZIENNIKARSTWO; KLUB YOUTUBERÓW;
ZAJĘCIA FILMOWE;
KLUB WOLONTARIATU;
INFORMACJA  
07 PRACOWNIA  LINGWISTYCZNA

J. POLSKI; J. NIEMIECKI;
J. FRANCUSKI; J. ANGIELSKI
08 PRACOWNIA
MATEMATYKI I INFORMATYKI

MATEMATYKA; ROBOTYKA;
DRONY; MODELARSTWO
09 PRACOWNIA  PŁYWANIA

BASEN
10 PRACOWNIA  SPORTU I REKREACJI

SZPADA; SZABLA; ŻEGLARSTWO;
NARCIARSTWO; STRZELECTWO;
LEKKOATLETYKA; MODELARSTWO
11 PRACOWNIA  SZTUK PLASTYCZNYCH

MALARSTWO; FOTOGRAFIA;
TECHNIKI MIESZANE;
TECHNIKI GRAFICZNE; 

12  PRACOWNIA   TAŃCA

„ARABESKA”;  „BALET”;
„FITNES”; „BAWINEK”;
„MIRAŻ”;  „ŚLĄZACZEK”