HARMONOGRAMY zajęć w pracowniach

AKTUALNE  PLANY  ZAJĘĆ

(z różnych przyczyn zajęcia mogą być odwołane lub czasowo  ulec zmianie
możesz to sprawdzić w zakładce NIEOBECNOŚCI nauczycieli w  AKTUALNOŚCIACH)

01 PRACOWNIA
BIOLOGI

S P R A W D Ź

02 PRACOWNIA
CHEMII I  FIZYKI

S P R A W D Ź

03  PRACOWNIA
EDUKACJI CZYTELNICZEJ

S P R A W D Ź

04  PRACOWNIA
EDUKACJI KULTURALNEJ

S P R A W D Ź

05  PRACOWNIA
FORMY PRZESTRZENNYCH

S P R A W D Ź

06  PRACOWNIA
GIMNASTYKI  I  JUDO

S P R A W D Ź

07  PRACOWNIA
LINGWISTYCZNA

S P R A W D Ź

08  PRACOWNIA
MATEMATYKI I INFORMATYKI

S P R A W D Ź

09  PRACOWNIA
PŁYWANIA

S P R A W D Ź

10  PRACOWNIA
PROMOCJI

S P R A W D Ź

11  PRACOWNIA
SPORTU I REKREACJI

S P R A W D Ź

12  PRACOWNIA
SZTUK PLASTYCZNYCH

S P R A W D Ź

13 PRACOWNIA
ŚPIEWU

S P R A W D Ź

14  PRACOWNIA
TAŃCA

S P R A W D Ź

INFORMACJA PAŁACU MŁODZIEŻY

telefon: 251 64 31  wew. 1121
e-mail:  informacja@pm.katowice.pl

Opracowano na podstawie
materiałów z Pracownia PM