Oferta gimnastyka rok szkolny 2021/2022


AKROBATYKA


nauczyciel prowadzący: Wioletta Kurpas

kontakt: wioletta.kurpas@pm.katowice.pl

 

Akrobatyka dla najmłodszych 1 (zajęcia stałe)

Grupa dla osób chcących kształtować swoją sprawność fizyczną i ruchową, jednak niezakładających uczestnictwa w sporcie wyczynowym. Zakłada się wszechstronne kształtowanie zdolności motorycznych oraz nauczanie podstawowych elementów zwinnościowo-akrobatycznych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat (roczniki 2014– 2016)

Akrobatyka rekreacyjna

Grupa dla osób uczęszczających na zajęcia z przyczyn wolicjonalnych. Dalsze kształtowanie zdolności motorycznych i nauczanie elementów akrobatycznych w różnorodnej formie – wszechstronne przygotowanie sprawnościowe na bazie sportów gimnastycznych z włączeniem procesu indywidualizacji.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 17 lat (roczniki 2004 – 2011)

Akrobatyka średniozaawansowana – skoki na ścieżce

Grupa dla osób już uczęszczających, wykazujących predyspozycje i chęci do treningów sportowych. Zakłada się nauczanie elementów spełniających wymogi regulowane przez przepisy PZG w konkurencji Skoki na Ścieżce.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat (roczniki 2014 – 2016) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Akrobatyka mistrzowska – skoki na ścieżce

Grupa dla osób trenujących sportowo, startujących w zawodach w konkurencji Skoki na Ścieżce. Wymogi PZG zdecydowanie obligują do zwiększonej liczby godzin szkolenia przy mniej licznej grupie – złożoność nauczanych elementów, indywidualna asekuracja, bezpieczeństwo w największym zakresie.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 15 lat (roczniki 2006 – 2013)


nauczyciel prowadzący: Aleksandra Czekała

kontakt: aleksandra.czekala@pm.katowice.pl

 

Akrobatyka dla najmłodszych 2 i 3

Grupa dla osób chcących kształtować swoją sprawność fizyczną i ruchową, jednak niezakładających uczestnictwa w sporcie wyczynowym. Zakłada się wszechstronne kształtowanie zdolności motorycznych oraz nauczanie podstawowych elementów zwinnościowo-akrobatycznych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat (roczniki 2014– 2016)

Akrobatyka dla tancerzy 

Grupa dla osób uczęszczających na różne zajęcia sportowe. Praca nad rozwojem zdolności motorycznych oraz nauczanie elementów akrobatycznych wszechstronnie podnoszących sprawność ruchową podopiecznych przydatną w każdej dyscyplinie.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 25 lat (roczniki 1996 – 2016)

Akrobatyka grupa początkująca – motoryka 

Grupa dla nowych osób wykazujących predyspozycje i chęci do treningów sportowych. Zakłada się nauczanie elementów spełniających wymogi regulowane przez przepisy PZG w konkurencji Skoki na Ścieżce. Stawianie głównego nacisku na rozwój sprawności fizycznej (zdolności motoryczne – grupa motoryka i umiejętności – grupa technika)

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat (roczniki 2014 – 2016)


nauczyciel prowadzący: Mirosława Gruszka

kontakt: aleksandra.czekala@pm.katowice.pl

 

Złote Kangury 

Grupa przeznaczona jest dla osób już wcześniej uczęszczających na zajęcia, wykazujących predyspozycję do dalszych treningów. Grupa utworzona jest dla medalistów i finalistów Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, którzy opanowali już program klasy I, II i III PZG. Zakłada się kontynuowanie nauczania elementów spełniających wymogi regulowane przez przepisy PZG. W związku z czym potrzebują zwiększonej ilości godzin treningowych, a zmniejszona ilość ćwiczących pozwala na bezpieczne nauczanie złożonych technicznie ewolucji.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 21 lat (roczniki 2000 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.


Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia:


GIMNASTYKA


nauczyciel prowadzący: Aleksandra Czekała

kontakt: aleksandra.czekala@pm.katowice.pl

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa 1 

Grupa dla osób uczęszczających na zajęcia z przyczyn wolicjonalnych. Dalsze kształtowanie zdolności motorycznych i nauczanie elementów gimnastycznych na przyrządach w różnorodnej formie – wszechstronne przygotowanie sprawnościowe na bazie sportów gimnastycznych z włączeniem procesu indywidualizacji.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2009 – 2011)

Gimnastyka ogólnorozwojowa 2 

Grupa dla osób uczęszczających na zajęcia z przyczyn wolicjonalnych. Dalsze kształtowanie zdolności motorycznych i nauczanie elementów gimnastycznych na przyrządach w różnorodnej formie – wszechstronne przygotowanie sprawnościowe na bazie sportów gimnastycznych z włączeniem procesu indywidualizacji.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2011 – 2013)

Gimnastyka ogólnorozwojowa 3 

Grupa dla osób uczęszczających na zajęcia z przyczyn wolicjonalnych. Dalsze kształtowanie zdolności motorycznych i nauczanie elementów gimnastycznych na przyrządach w różnorodnej formie – wszechstronne przygotowanie sprawnościowe na bazie sportów gimnastycznych z włączeniem procesu indywidualizacji.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 12 lat (roczniki 2009 – 2013)


nauczyciel prowadzący: Kamila Jankowiak 

kontakt:  kamila.jankowiak@pm.katowice.pl

 

Pierwszy krok gimnastyczny – brązowy 1 

Ogólne usprawnienie dzieci, stymulowanie, rozwijanie wszechstronne ciała i prawidłowy rozwój dzieci. Gimnastyka przez zabawę. Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, bezpieczeństwo podczas ćwiczeń zgodnie z nowoczesnym programem technicznym Level 1 – 3.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat (roczniki 2014 – 2016)

Pierwszy krok gimnastyczny – brązowy 2 

Ogólne usprawnienie dzieci, stymulowanie, rozwijanie wszechstronne ciała i prawidłowy rozwój dzieci. Gimnastyka przez zabawę. Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, bezpieczeństwo podczas ćwiczeń zgodnie z nowoczesnym programem technicznym Level 1 – 3.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 7 lat (roczniki 2014 – 2015)

Pierwszy krok gimnastyczny – brązowy 3 

Ogólne usprawnienie dzieci, stymulowanie, rozwijanie wszechstronne ciała i prawidłowy rozwój dzieci. Gimnastyka przez zabawę. Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, bezpieczeństwo podczas ćwiczeń zgodnie z nowoczesnym programem technicznym Level 1 – 3.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 10 lat (roczniki 2011 – 2014)

Pierwszy krok gimnastyczny – srebrny 

Grupa dla osób już uczęszczających, wykazujących predyspozycje do dalszych treningów. Zakłada się kontynuowanie nauczania elementów spełniających wymogi nowoczesnego programu technicznego Level 1-3.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 15 lat (roczniki 2006 – 2013)


Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia:


SKOKI DO WODY


nauczyciel prowadzący:  Mirosława Gruszka

kontakt: miroslawa.gruszka@pm.katowice.pl

 

Skaczące żabki i delfiny

Grupa przeznaczona dla dzieci uczestniczących już w zajęciach przygotowujących do treningu skoków do wody w latach poprzednich jak i młodzików grupy E1 i E2 oraz juniorów młodszych grupa D z licencjami skoczków do wody biorący już czynny udział w treningach skoków na basenie.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 11 lat (roczniki 2010 – 2015)

 

Auerbachy i śruby – motoryka

Grupa dla utalentowanych skoczków do wody medalistów i finalistów Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów młodszych utworzona celem poprawy sprawności motorycznej. Wzmocnienia siły głównych partii mięśniowych tj. mięśni brzucha i grzbietu, obręczy barkowej, kończyn dolnych, poprawy gibkości i skoczności oraz rozwoju koordynacji ruchowej.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 18 lat (roczniki 2003 – 2015)

Auerbachy i śruby – technika 

Grupa dla utalentowanych skoczków do wody medalistów i finalistów Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów młodszych utworzona celem doskonalenia techniki złożonych skoków o wyższych współczynnikach trudności. Wprawki i ćwiczenia specjalistyczne wykonywane będą na airtracku, fasttracku i mini trampolinach.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 21 lat (roczniki 2000 – 2015)

„Mistrzowie wodnych akrobacji” 

Grupa przeznaczona dla utalentowanych i utytułowanych skoczków do wody. Medalistów Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów młodszych powołanych do Kadry Narodowej Juniorów Młodszych i Juniorów. Celem treningów na sali gimnastycznej jest przygotowanie motoryczne i techniczne do nauki skoków o wysokich współczynnikach trudności.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 14 lat (roczniki 2007 – 2011)


Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia: