Badacz Przyrody

KOLEJNE ZAPISY  BĘDĄ PROWADZONE DOPIERO W CZERWCU 2019
NA ZAJĘCIA OKAZJONALNE DLA GRUP W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W roku szkolnym 2014/15/16/17/18/19 w ramach programu Dziecko Badaczem Przyrody proponujemy następujące zajęcia okazjonalne dla grup przedszkolnych i szkolnych (SP):

Pokazy fizyczno-chemiczne

Zajęcia przeznaczone są dla starszych grup przedszkolnych oraz uczniów I, II, III i IV klas szkół podstawowych.
Spotkania odbywać się będą w czwartki (jedna grupa ma zajęcia jeden raz w semestrze) w godzinach: 9:30 – 10:20 lub 11:30 – 12:20
Koszt udziału w zajęciach wynosi 2 zł od ucznia (pieniądze przeznaczone są na materiały wykorzystywane w czasie zajęć)

 

Warsztaty fizyczno-chemiczne

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów III i IV klas szkół podstawowych.

Spotkania odbywać się będą w poniedziałki (jedna grupa ma zajęcia jeden raz w semestrze) w godzinach: 10:00 – 11:00 lub 11:30 – 12:30

Koszt udziału w zajęciach wynosi 3 zł od ucznia (pieniądze przeznaczone są na materiały wykorzystywane w czasie zajęć)

 

Warsztaty Roboty a fizyka

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas II – V klas szkół podstawowych.
Zajęcia trwają ok. 90 minut i odbywać się będą we wtorki (8:30-10:00 lub 10:15-11:45 lub 12:00-13:30)
Koszt udziału w zajęciach wynosi 3 zł od ucznia (pieniądze przeznaczone są na materiały wykorzystywane w czasie zajęć)

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

 

Terminy zajęć ustalone zostaną z Państwem telefonicznie lub poczta elektroniczną, z uwzględnieniem kolejności składanych przez Państwa w czerwcu br. deklaracji.
 

W razie pytań proszę o maila: anna.pinkawa@pm.katowice.pl