Badacz Przyrody

KOLEJNE ZAPISY  BĘDĄ PROWADZONE DOPIERO W CZERWCU 2019
NA ZAJĘCIA OKAZJONALNE DLA GRUP W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Terminy zajęć 2018/19 ustalone zostaną z Państwem telefonicznie lub pocztą elektroniczną, z uwzględnieniem kolejności składanych przez Państwa deklaracji w czerwcu 2018r. W razie pytań proszę o maila: anna.pinkawa@pm.katowice.pl

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26. II piętro, sale 224, 240.

Prosimy o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców działającej przy Pałacu Młodzieży,

wg poniższego wzoru:
Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży,
40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26
nr konta 97 1320 1465 7550 0360 2000 0001 (Bank Pocztowy S.A.)

Tytuł wpłaty: Badacz przyrody – [nazwa szkoły]

W roku szkolnym 2018/19 w ramach programu Dziecko Badaczem Przyrody proponujemy następujące zajęcia okazjonalne dla grup przedszkolnych i szkolnych (SP):

Pokazy fizyczno-chemiczne

Zajęcia przeznaczone są dla starszych grup przedszkolnych oraz uczniów I, II, III i IV klas szkół podstawowych.
Spotkania odbywać się będą w czwartki (jedna grupa ma zajęcia jeden raz w semestrze) w godzinach: 9:30 – 10:20 lub 11:30 – 12:20

Warsztaty fizyczno-chemiczne

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów III i IV klas szkół podstawowych.

Spotkania odbywać się będą w poniedziałki (jedna grupa ma zajęcia jeden raz w semestrze) w godzinach: 10:00 – 11:00 lub 11:30 – 12:30

Warsztaty Roboty a fizyka

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas II – V klas szkół podstawowych.
Zajęcia trwają ok. 90 minut i odbywać się będą we wtorki (10:15-11:45 lub 12:00-13:30).