Badacz Przyrody

Informacje dotyczące zapisów na zajęcia znajdują się na stronie: http://pm.katowice.pl/rekrutacja/fizyka/

UWAGA: na rok szkolny 2019/2020
BRAK WOLNYCH TERMINÓW!

Terminy zajęć na rok szkolny 2019/20 ustalone zostaną z Państwem telefonicznie lub pocztą elektroniczną,
z uwzględnieniem kolejności składanych przez Państwa  w czerwcu 2019 r deklaracji.
W razie pytań proszę o maila: anna.pinkawa@pm.katowice.pl

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26. II piętro, sale 224, 240.

Prosimy o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców działającej przy Pałacu Młodzieży,

wg poniższego wzoru:
Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży,
40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26
nr konta 97 1320 1465 7550 0360 2000 0001 (Bank Pocztowy S.A.)

Tytuł wpłaty: Badacz przyrody – [nazwa szkoły]

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach programu Dziecko Badaczem Przyrody proponujemy następujące zajęcia okazjonalne dla grup przedszkolnych i szkolnych (SP):

Pokazy fizyczno-chemiczne

Zajęcia przeznaczone są dla starszych grup przedszkolnych oraz uczniów I i II klas szkół podstawowych.
Spotkania odbywają się w piątki (jedna grupa ma zajęcia jeden raz w semestrze) w godzinach: 8:45 – 9:45 lub 10:00 – 11:00 lub 11:15 – 12:15.

Warsztaty fizyczno-chemiczne

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów III i IV klas szkół podstawowych.

Spotkania odbywają się w poniedziałki (jedna grupa ma zajęcia jeden raz w semestrze) w godzinach: 8:45 – 9:45 lub 10:00 – 11:00 lub 11:15 – 12:15.

Warsztaty Roboty a fizyka

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych.

Zajęcia trwają ok. 90 minut i odbywają się we wtorki w godzinach: 8:30 – 10:00 lub 10:15 – 11:50 lub 12:00 – 13:35