Zajęcia z fizyki 2018/19 – ostatnie wolne miejsca !!

 W październiku 2018r. możesz jeszcze wypełnić zgłoszenie https://zapisy.pm.katowice.pl/zapisy,i3.html

na poniższe zajęcia z fizyki i złożyć wydrukowany wniosek.

A jeżeli brałeś już udział rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2018/19 do jakiekolwiek pracowni Pałacu Młodzieży, to aby zgłosić się w październiku 2018r. na kolejne zajęcia, należy przesłać swoją prośbę na e-mail rekrutacja@pm.katowice.pl z podaniem imienia i nazwiska i dokładnej nazwy grupy do której chcesz dołączyć np. „fizyka dla klas III gimnazjum i SP – przygotowanie do konkursów”.