Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”

Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”

wspiera działalność pracowni fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach

adres :40-063 Katowice, ul. Żwirki i Wigury 32

NIP 634-23-18-263

mBank 78 1140 2017 0000 4502 1197 1712

za  wsparcie w formie darowizn dziękujemy!