HARMONOGRAM ZAJĘĆ


F I Z Y K A


ZAJĘCIA  STAŁE

nauczyciel: Katarzyna Zając – kontakt: katarzyna.zajac@m.katowice.pl

RoFi 1 

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:00

Sala: 235/224

RoFi 2

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:15 – 18:45Sala:

235/224

Fizyka dla klas 7 SP

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:30 – 19:00Sala: 240

Do matury z fizyki

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 18:15

Sala: 240

 


nauczyciel: Anna Kazura – kontakt: anna.kazura@m.katowice.pl

Fizyka dla klas 8 S

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:25 – 18:55Sala: 240

nauczyciel: Jerzy Kubacki – kontakt: jerzy.kubacki@m.katowice.pl

Laboratorium fizyczne dla szkół średnich

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:00Sala: 240

 

nauczyciel: Barbara Szymańska-Markowska – kontakt: barbara.szymanska-markowska@m.katowice.pl

Młodzi Naukowcy

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:00 – 19:15Sala: 235

ZAJĘCIA  OKAZJONALNE

nauczyciel: Anna Kazura – kontakt: anna.kazura@m.katowice.pl

Badacz Przyrody – warsztaty 

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:45 – 10:15

Sala: 240

10:20 – 11:50

Sala: 240

08:45 – 10:15

Sala: 240

10:20 – 11:50

Sala: 240

Pokazy i warsztaty z fizyki dla SP

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 11:30Sala: 240

nauczyciel: Katarzyna Zając – kontakt: katarzyna.zajac@m.katowice.pl

Badacz Przyrody 1 i 2

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:30 – 10:45Sala: 240

 

11:00 – 13:15

Sala: 240


ZAJĘCIA  OKRESOWE

 nauczyciele: Anna Kazura – kontakt: anna.kazura@m.katowice.pl

Bartłomiej Bezak – kontakt: bartlomiej.bezak@m.katowice.pl

Nauka dla ciekawskich

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 17:20Sala: 240

nauczyciele: Anna Kazura – kontakt: anna.kazura@m.katowice.pl

Klub Młodego Odkrywcy ATOMY (kl. 4 – 6 SP)

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:15 – 18:30Sala: 240

 


M A T E M A T Y K A


ZAJĘCIA  STAŁE

nauczyciel: Dorota Kolany – kontakt: dorota.kolany@m.katowice.pl

8 SP – W  świecie liczb i figur 1

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30Sala: 243

Klub olimpijczyka 1

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:30 – 19:00Sala: 144

Klub olimpijczyka 1

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30Sala: 144

Nauka matematyki wspomagana komputerowo – ciekawe zadania

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:00Sala: 243

Elementy analizy matematycznej 

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:30 – 19:00Sala: 243

Repetytorium dla maturzystów – podstawa

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:00 – 19:15Sala: 243

Repetytorium dla maturzystów – rozszerzenie

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:00 – 19:15Sala: 243

Klub SPINOR Elementy matematyki wyższej

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:45 – 17:00Sala: 243

nauczyciel: Agnieszka Sadowska – kontakt: agnieszka.sadowska@m.katowice.pl

4 SP – Miedzy zabawą a matematyką 1

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:00Sala: 144

6 SP – Ciekawa matematyka 

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:45Sala: 144

7 SP – Od łamigłówki do matematyki 1 

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:45 – 19:15Sala: 144

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – 1

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:00 – 19:15Sala: 144

nauczyciel: Elżbieta Bąkowska – kontakt: elzbieta.bakowska@m.katowice.pl

4 SP – Między zabawą a matematyką 2

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
13:00 – 14:30

Sala: 243

5 SP – Matematyczne perełki 2

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:30 – 10:00

Sala: 243

7 SP – Od łamigłówki do matematyki 2

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
11:30 – 13:00Sala: 243

8 SP – W  świecie liczb i figur 2

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 11:30Sala: 243

Arytmetyka, algebra i geometria

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:30 – 19:00Sala: 243

nauczyciel: Sabina Magdziorz – kontakt: sabina.magdziorz@m.katowice.pl

5 SP – Matematyczne perełki 1

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30Sala: 243

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – 2

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:20 – 19:35Sala: 144

ZAJĘCIA  OKRESOWE

nauczyciel: Sabina Magdziorz – kontakt: sabina.magdziorz@m.katowice.pl

Nauka dla ciekawskich

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 17:20

Sala: 144