Dzień Bezpiecznego Internetu – foto relacja

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do wszelkich działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W Pałacu Młodzieży 4 marca odbyły się debata dla młodzieży, podsumowanie konkursu na plakat „Świat zamknięty w ekranie smartfona”, wykład „Dzieci i młodzież w świecie technologii” oraz konsultacje dla rodziców nt. bezkrytycznego korzystania z internetu organizowane przez przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Katowicach oraz Policji.