Nasze pracownie i koła

Pracownia Biologia i Centrum Edukacji Ekologicznej ,
Kierownik IIp, s. 244-245, tel. wewn. 1344, 1345, e-mail: biologia@pm.katowice.pl
Zajęcia prowadzone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.
W programie m. in.: zajęcia interdyscyplinarne: biologia, chemia, fizyka, matematyka Rośliny i zwierzęta – przyroda zaklęta w glinie i szkle, eksperymenty przyrodnicze, Zaczarowany świat przyrody,  Edukacja proekologiczna – warsztaty, wycieczki, spotkania z przyrodnikami.
Repetytorium z nauk matematyczno-przyrodniczych przygotowujące do  egzaminu gimnazjalnego i do matury, Akademia Młodych Biologów „Lykeion” Biologiczne laboratorium
Zajęcia okazjonalne w pracowni: · Wykłady popularnonaukowe z różnych działów biologii
· Konkursy wojewódzkie · Turnieje międzyszkolne · Wystawy przyrodnicze.

Pracownia Chemii
Kierownik IIp, s.227, tel. wewn. 1327, e-mail: ,
Zajęcia prowadzone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.
Chemia dla najmłodszych: Klub Młodego Odkrywcy
Badacz Przyrody -pokazy fizyczno-chemiczne z aktywnym udziałem dzieci (dla uczniów klas I – IV SP) i starszych grup przedszkolnych oraz warsztaty z fizyki i chemii (dla uczniów klas III i IV SP).
Nauka Dla Ciekawskich – interdyscyplinarne zajęcia dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych prowadzone w pracowniach: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Chemia organiczna, nieorganiczna, Laboratorium chemiczne, W stronę matury

Pracownia Fizyki
Kierownik, IIp, s. 238, tel. wewn. 1338 e-mail: g.korczynska@gtquark.net
Sala zajęć: IIp, s. 235,
Zajęcia dla dzieci młodszych, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Badacz Przyrody – uczenie się przez zabawę, doświadczenia z fizyki , chemii, i robotyki-
przedpołudniowe warsztaty i pokazy dla zorganizowanych grup dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Grupa twórcza QUARK, skupia młodzież – pasjonatów fizyki w wieku od 13 do 20 lat, niesie pomoc w osiąganiu sukcesów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, turniejach fizycznych oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań przygotowanie do prac badawczych do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS

wykłady, warsztaty pod okiem pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej,

Fizyka dla uczniów klas III-VI szkół podstawowych,

ATOMY – fizyka i chemia- Klub Młodych Odkrywców klasy III-VI

ROFI – fizyka a roboty klasy III – VI

Nauka dla ciekawskich – fizyka, matematyka, chemia i biologia – klasy V i VI

Fizyka dla uczniów klas VII SP i gimnazjalistów

doświadczenia, warsztaty laboratoryjne i zadania

przygotowanie do konkursów i turniejów fizycznych

Repetytorium z fizyki do egzaminu gimnazjalnego

Fizyka dla licealistów i uczniów techników

Warsztaty w laboratoriach pracowni fizyki Pałacu Młodzieży oraz
Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego – samodzielnie planowane i przeprowadzane eksperymenty fizyczne, opracowanie wyników pomiarów wraz z obliczaniem niepewności pomiarowych

ćwiczenia rachunkowe, przygotowanie do konkursów i turniejów fizycznych,

Aspekty ekologiczne w fizyce

Repetytorium z fizyki dla maturzystów

Aspekty ekologiczne w fizyce,

Repetytorium z fizyki dla maturzystów

Pracownia Matematyki i informatyki
Kierownik, IIp, s. 243, tel. wewn. 1343 e-mail:  dorota.kolany@wp.pl

Matematyka IIp, s. 243
Zajęcia prowadzone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.

Dla najmłodszych uczestników organizowane są zajęcia: Zabawa z matematyką – III kl. , Między zabawą a matematyką – IV kl. Matematyczne perełki – V kl. ,Ciekawa matematyka – VI kl.- Nauka da ciekawskich (kl. V-VI szk. podst.)

Dla gimnazjalistów: Od łamigłówki do matematyki (kl. I gimn.)- Arytmetyka, funkcje i relacje (kl. II-gimn.)
W świecie liczb i figur (kl. III gimn.) -Klub olimpijczyka (gimn. kl. I-II) -Przed egzaminem gimnazjalnym (kl. III gimn.)

Propozycja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje:
Ciekawe zadania (I LO)- Testy i zadania (III LO – podstawa)Elementy matematyki wyższej (LO)
Roczne kursy przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym
Klub olimpijczyka: W pracowni działa Klub „Spinor”, który zrzesza szczególnie uzdolnioną młodzież szkół ponadpodstawowych z różnych grup tematycznych działających w pracowni. Głównym celem spotkań klubu jest dzielenie się doświadczeniami, wiedzą własną, indywidualnymi odkryciami i przemyśleniami związanymi z własną pracą badawczą uczestników. Członkowie klubu biorą udział w olimpiadach i konkursach matematycznych.Przedłużeniem spotkań uczestników klubu są kilkunastodniowe letnie i zimowe obozy matematyczne.

Informatyka IIp, s. 224, tel. wewn. 1324 tel. e-mail : pracowniainformatyki.pm@gmail.com

Zajęcia są prowadzone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.

Propozycje na rok szk. 2018/19 :

Informatyka dla najmłodszych ( programowanie, grafika, animacja, aplikacje w chmurze )
Podstawy programowania (C++, JavaScript)
Programowanie z elementami robotyki (C++, Arduino, elektronika)
Akademia Młodego Informatyka (programowanie, Python, przygotowanie do konkursów,Blender, Wings 3D, animacja, )
Programowanie, projektowanie i tworzenie gier (C#, Unity, AutoCAD)
Grafika wektorowa, rastrowa i 3D ( 3DS Max, Inkscape, Krita, prace autorskie)
Grafika 3D i animacja (3DS Max, ZBrush, Key Shot, Sumo Paint , Krita, Animator Paper ) Programowanie (programowanie od podstaw C++, Java Script, Python, Perl, bash)
Ciekawa informatyka (systemy operacyjne, aplikacje, ciekawostki, zadania i konkursy)

Zapraszamy na naszą stronę : http://pm.katowice.pl/informatyka/

Pracownia Lingwistyczna
Kierownik, Ip, s.120, tel. wewn. 1220, e-mail: jpolski@pm.katowice.pl
Język polski sale zajęć: IIp. s. 205, 206,207, Języki obce sale zajęć: IIp, s. 208-209, IIIp. s. 332
Pracownia prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu nauczania języków obcych
(angielskiego, niemieckiego i francuskiego) oraz języka polskiego.
W ramach nauczania języków obcych organizowane są zajęcia dla dzieci przedszkolnych
z języka francuskiego oraz zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego dla wszystkich grup wiekowych od I klasy szkoły podstawowej aż po przygotowanie do matury i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, oprogramowania komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Zajęcia z języka polskiego to język polski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów
zajęcia dla maturzystów, konsultacje literackie, Klub Gier Fabularnych, poczta poetycka,
czytanie ze zrozumieniem, zajęcia doskonalące mowę i pismo

Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej
Kierownik, Ip, s. 112 wewn. 1212, 1219 e-mail: biblioteka.pm@gmail.com
W ofercie: Wypożyczalnia książek, czytelnia czasopism,
Zajęcia z historii, WOS-u i geografii, Edukacja regionalna, europejska
Literackie podróże dookoła świata, Zaczarowany świat przyrody
W krainie portfela(ekon. dla najmłodszych),
punkt EURODESK, Młodzieżowe Centrum Informacji,
udostępnianie internetu dla mieszkańców Katowic

Pracownia Medialna
Kierownik, parter, s. 30- 32 tel. wew. 1132,1133 e-mail: medialna55@o2.pl
FILM parter, s. 30- 32, s.22 (kontakt), s. audio (s.15), SZTUKA parter, s. 30- 32, s.22 (kontakt), s. audio (s.15) ,DZIENNIKARSTWO parter, s. 3 FOTOGRAFIA parter, s.22 (kontakt),
Zajęcia prowadzone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.
W ramach pracowni organizowane są:
Warsztaty filmowe, Akademia Filmowa, ABC kina, RAMA,
Dyskusyjny Klub Film. Wędrowny artysta, Historii sztuki,W świecie obrazów,
Radio internetowe, Warsztaty dziennikarskie,Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego,
Studio animacji,Warsztaty audiowizualne – Różni-Równi,
ABC kreowania i zarządzania wizerunkiem,
Gazeta „Przedszkolak”, Gazeta „Przeciek” nauka płynności mowy i wystąpień publicznych
redakcja gazety ReAkcja, zajęcia fotograficzne, internetowa telewizja Pałacu Młodzieży KREATYWNA,

Pracownia Tańca i Teatru 
Kierownik IIIp, s.312 tel. wewn. 1412 e-mail: pm.impresariat@gmail.com

TANIEC – sale zajęć: IIp. s. 203, s. marmurowa; IIIp. s. 307, 318
Pracownia prowadzi zajęcia różnych technik tanecznych.

Na zajęciach Studia Tańca Współczesnego i Baletu młodzież może nauczyć się wielu technik tanecznych – tańca nowoczesnego, tańca współczesnego, jazzowego,baletu, funky, hip-hop. Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 23 lat.

Zajęcia w ramach Studia Rytmiki i Tańca „Miraż” adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: współczesne techniki tańca, ćwiczenia z techniki tańca klasycznego, hip-hop, funky-jazz; rytmikę i plastykę ruchu, improwizację ruchową oraz tworzenie choreografii.

Zajęcia wokalno – taneczne adresowane do dzieci  w wieku od 5 do 10 lat to Teatr Tańca „Bawinek”. Tematyka zajęć obejmuje ćwiczenia z emisji głosu, naukę piosenek, rytmikę i plastykę ruchu, ćwiczenia baletowe, zapoznanie z różnorodnością gatunków i stylów tanecznych i powiązanie w/w wymienionych elementów w Widowiska Taneczne.

Zespół Folklorystyczny „ Ślązaczek” dla dzieci w wieku od 5 do 24 lat. Nawiązuje do rodzimego folkloru Górnego Śląska, w repertuarze ma wiązankę tańców Beskidu Śląskiego, wiązankę tańców lubelskich, suitę: łowicką, rzeszowską,  tańce narodowe, tańce cieszyńskie, węgierskie.

TEATR – sale zajęć: Ip. s.143; IIp. s. 204

Pracownia ta to kilkudziesięciu młodych aktorów oraz dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne prowadzone  przez wybitnych instruktorów teatralnych i reżyserów. Program naszych zajęć obejmuje naukę interpretacji tekstu, technik aktorskich, emisję głosu, ruch sceniczny,  jak również rozwijanie zdolności i predyspozycji artystycznych, rozbudzenie wrażliwości aktorskiej oraz autoprezentację. W ramach pracowni działają: Teatr STK, Teatr WIR, Teatr ADHD, Teatr Nieduży, Kabaret Nietakt, Teatr Malucha,
grupa Zaśpiewać teatr, Aktorska interpretacja piosenki,

Pracownia Muzyczna
Kierownik IIIp, s.312 tel. wewn. 1412 e-mail: kosien@pm.katowice.pl
Zajęcia prowadzone dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.
W ramach pracowni organizowane są:
Zajęcia dla dzieci najmłodszych „MINIATURKA” IIIp, s.303, Studio Piosenki DEBIUTY IIIp, s.314, Chór Gospel „Soul Hunters Gospel Choir” (dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i studentów) IIIp, s.315, Emisja Głosu i Kształcenie Słuchu IIIp, s.315, Zespoły wokalno-instrumentalne – IIIp, s.303 Zespoły wokalne: KOLOROWE NUTKI, NOVI, ŚLĄZACZEK IIIp, s.316, Śpiew klasyczny IIIp, s.315, Grupa musicalowa dziecięca IIIp, s.315, Zespół SŁONECZNI IIp. s.203, 204, Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa, Zespół gitarowy

Pracownia Rzeźby, Ceramiki, Witrażu I Rękodzieła
Kierownik parter s. 20 tel. 1121    parter e-mail: witraz.pm@gmail.com
Zajęcia prowadzone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych
W ramach pracowni organizowane są:

Zajęcia z ceramiki i małych form rzeźbiarskich. Pracownia proponuje różne techniki rzeźbiarskie: rzeźbę ceramiczną, formy i odlewy gipsowe, medale i płaskorzeźby. Techniki i możliwości techniczne stosowane w pracy z uczestnikami dają możliwości twórcze zarówno dla początkujących jak i dla bardziej doświadczonych młodych artystów.
Pracownia przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.
Kontakt: e-mail: ceramika.pm@gmail.com , tel.  32 251 64 31 wew. 1118  sala nr 19 parter

Zajęcia z witrażu i szkła artystycznego – parter, s .20
Warsztaty witrażu i szkła artystycznego są adresowane do dzieci  i młodzieży. Są propozycją dla wszystkich tych, których ciekawi  i fascynuje zarówno sztuka tworzenia witrażu, mozaiki,  jak i wszelkie wariacje związane ze szkłem. W ramach warsztatów  odbywają się różnorodne działania plastyczne, m.in. malowanie  farbami na szkle, tworzenie witraży w technice Tiffany’ego,  wykonywanie mozaiki oraz biżuterii ze szkła. Uczestnicy zajęć poznają  technikę fusingu, polegającą na kontrolowanym  kształtowaniu oraz barwieniu płaskiej tafli szkła w wysokiej temperaturze w specjalnym piecu elektrycznym. Pracownia przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 8 do 19 lat.
Kontakt: parter s. 20 tel. 32 2516 431wewn. 1121    parter e-mail: witraz.pm@gmail.com

Zajęcia z rzeźby w drewnie i styropianie– to realizacja form przestrzennych
z ogólnodostępnych materiałów. Przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat. Kontakt  tel.  32 251 64 31 wew. 1116  sala nr  16 parter

Zajęcia z rękodzieła – na zajęciach rękodzieła uczestnicy poznają różnorodne techniki: od makramy poprzez tkactwo, batik, aplikację, koronki igłowe do formowania przestrzennego, papieroplastyki, kolażu. Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych możliwości i potrzeb młodzieży, która sama decyduje czego chce się nauczyć, wybierając zagadnienia tematyczne, które są dla niej aktualnie atrakcyjne. Uczestnicy na zajęciach rozwijają swoje zdolności i umiejętności artystyczne, fantazję i twórcze myślenie, uczą się wykonywać tkaniny dekoracyjne, unikatową galanterię i biżuterię, rozmaite formy użytkowe i dekoracyjne. Pracownia przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.
Kontakt : IIIp., s .319 tel: 32 251 64 31 wew. 1419  e-mail: rekodzielo.pm@gmail.com

Pracownia Rysunku, Malarstwa i Grafiki
Kierownik s. 311, tel. wewn. 1411 e-mail: katarzyna.markiewicz-jarocka@pm.katowice.p
sale zajęć: IIIp. 330,331, 333:
Zajęcia prowadzone dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.
W programie m.in.:
Plastyka najmłodszych (od lat 5-ciu)- techniki różne, Malarstwo i rysunek z wyobraźni i obserwacji dla dzieci i młodzieży,
Grafika warsztatowa i komputerowa, Klub komiksu, Animacja komputerowa IIIp, s.333
Origami – parter, s. 16

Pracownia Szermierki i Judo
Kierownik s. 133 tel. wewn. 1233 e-mail: szermierka@pm.katowice.pl judo@pm.katowice.pl

szermierka Ip. s.128/ judo poziom –1, s.011

Pracownia prowadzi zajęcia dla najmłodszych- od 5 roku życia, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i liceum oraz dla studentów.

szermierka – szpada dziewcząt, szabla chłopców, grupy początkujące i zaawansowane

judo – dla dziewcząt i chłopców, grupy początkujące i zaawansowane

Pracownia Gimnastyki
Kierownik , Ip, s. 102 tel. 32 2516 431 wewn. 2202 lub 604 283 488 e-mail: m.grucha1@wp.pl, gimnastyka@pm.katowice.pl
Pracownia prowadzi swoją działalność w obrębie następujących sekcji:
sekcja gimnastyki sportowej dziewcząt i chłopców dla dzieci od 4,5 lat,
sekcja akrobatyki sportowej – skoki na ścieżce dla dzieci od 6 lat
sekcja skoków do wody dla dzieci od 5, 6 lat

zawodnicy mogą pochwalić się wieloma wspaniałymi osiągnięciami, zdobywając przy tym sporą ilość punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

Pracownia Pływania
Pływalnia , tel. 32 2516 431 wewn. 2101 tel. kom. 511 523 219
e-mail: pracownia.plywania@gmail.com
Zajęcia dla dzieci młodszych, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – w tym: Pływanie – dla początkujących, średniozaawansowanych, zaawansowanych,sportowe techniki pływackie, Grupy – specjalistyczne, Grupy WOPR, Grupy rekreacyjno-sportowe

Pracownia Żeglarstwa, Narciarstwa, Strzelectwa i Modelarstwa
Kierownik, niski parter /przy sali gimnastycznej/ tel. wewn.2002

Narciarstwo, żeglarstwo /obok s. gimnastycznej
e-mail: zeglarstwo@pm.katowice.pl, powersport@tlen.pl
Całoroczna aktywność na szlaku żeglarskiej i narciarskiej przygody.
Organizowane są rejsy, szkolenia i egzaminy na patenty żeglarskie i motorowodne między innymi na Mazurach.
Co miesiąc w sezonie narciarskim organizowany jest wyjazd w Alpy.
Co roku organizowane są regaty o tytuł „Żeglarskiego Mistrza Pałacu Młodzieży” oraz zawody w narciarstwie i snowboardingu.
Byli wychowankowie wspierają działalność działając jako wolontariusze w stowarzyszeniu -„Klubie Sportowego Reagowania Power Sport”.

Techniki strzeleckie – niski parter obok s. gimnastycznej / tel. wewn. 2002
W kole technik strzeleckich przeprowadzane są zajęcia dla dzieci od 10 roku życia oraz dla młodzieży. Proponujemy zajęcia z broni palnej (pistolety, kbks), broni pneumatycznej (pistolety, wiatrówki), broni miotającej (łuki sportowe). Zajęcia mają na celu popularyzację strzelectwa oraz zapoznanie uczestników z podstawami strzelectwa sportowego i rozwój zainteresowań strzeleckich. Ze względu na usytuowanie pracowni zajęcia odbywają się bez względu na czynniki atmosferyczne. Dwa razy w roku przeprowadzane są zawody w różnych kategoriach. W pracowni przeprowadzane są także zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży z użyciem posiadanej broni.

Modelarstwo Ip. s. 104 tel. wewn. 1204
Koło prowadzi zajęcia z zakresu modelarstwa lotniczego. Uczestnicy wykonują modele szybowców i samolotów w różnych kategoriach. Są to modele swobodnie latające lub na uwięzi z napędem silnikowym. Uczestnicy Pracowni biorą udział w zawodach modelarskich lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych zajmując na nich wysokie lokaty.
W pracowni uczestnicy mogą rozwijać własne zainteresowania techniczne z możliwością wprowadzania swoich rozwiązań.

Pracownia Profilaktyki i Współpracy ze Środowiskiem
Kierownik, parter, s. 31 tel. wewn. 1131, e-mail: ipm@pm.katowice.pl
W ofercie : Dogoterapia, Zooterapia, Pedagogika serca, Zajęcia usprawniające sprawność manualną, zajęcia okresowe i warsztatowe dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dzieci defaworyzowanych,
Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci, dzieci młodszych, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimn.
Zajęcia modelarskie – lotnicze, Nowe media – zajęcia komputerowe,
Informacja o działalności Pałacu Młodzieży