Stowarzyszenie Ekologiczne „Głos Natury”

NASZ PARTNER W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE „GŁOS NATURY”

1. KRS: 0000127831
2. NIP: 634 – 00 – 19 – 065
3. REGON: 271863640
4. NR KONTA: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA O/KATOWICE: 46154011282001705083170001