„Rośliny i zwierzęta – przyroda zaklęta w glinie i szkle”

Wychowanie przez sztukę dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz młodzieży ze szkół średnich, realizujemy w ramach interdyscyplinarnych warsztatów ceramiki i szkła artystycznego połączonych z warsztatami przyrodniczymi.Uczniowie rozwiązują problemy plastyczne, poznając techniki rzeźbiarskie, ceramiczne, zdobnicze i szkła artystycznego, w stopniu dostosowanym do ich możliwości i zainteresowań. Stosując różnorodne środki wyrazu artystycznego, uczestnicy rozwijają zdolności manualne, w trakcie pracy w plastycznej glinie formowanej na kole garncarskim i kolorowym szkle.Na części przyrodniczej zajęć, poprzez zabawę, uczą się dostrzegać szczegóły budowy wybranych roślin i zwierząt. Dowiadują się dlaczego liść ma „żyłki” i „ząbki” a nietoperz duże uszy, dlaczego żaba to nie gad, a jaszczurka to nie płaz. Bawiąc się dzieci poznają ciekawostki z życia wybranych gatunków roślin i zwierząt. Poznają nie tylko cechy budowy przystosowujące do życia w danym środowisku, ale także zagrożenia i sposoby ochrony roślin i zwierząt.
Warsztaty odbywają się w specjalistycznej pracowni ceramiki i szkła artystycznego oraz pracowni biologicznej w Pałacu Młodzieży, ul. Mikołowska 26 w Katowicach, zapewniającej bezpieczny przebieg zajęć, otwartej na przyjęcie grup dzieci w wieku szkolnym z różnych placówek edukacyjnych. Pracownia zaopatrzona jest w materiały niezbędne do realizacji warsztatów. Zrealizowane prace są własnością uczestników. Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów zajęć. Kontakt: 692 847 784 e-mail : warsztaty.pm@gmail.com