„Eksperymenty Przyrodnicze”

INFORMACJA O ZAJĘCIACH.
Grupa „Eksperymenty Przyrodnicze” przeznaczona jest dla dzieci najmłodszych uczestniczących cyklicznie (czyli raz w tygodniu) w zajęciach Pracowni Biologicznej. Jest to grupa wiekowa 8-11 lat (2-4 klasa szkoły podstawowej). Zajęcia odbywać się będą w środy w godz. 16-18.
Podstawowym celem realizowanego programu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za świat oraz wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.
Realizacja programu dla dzieci młodszych ma im pomóc w zrozumieniu swojego miejsca we wszechświecie oraz przyjęcia odpowiednich wartości.
Łączenie takich dziedzin jak : fizyka, chemia, matematyka i biologia ma spowodować holistycznym pojmowanie rzeczywistości i lepsze jej zrozumienie.
Formy pracy założone w programie umożliwiają z jednej strony rozwój indywidualnych zainteresowań( każdy może zgłosić problem, którym chciałby się zajmować) z drugiej strony wspólne wycieczki i wyjścia w teren zacieśniają więzi pomiędzy uczestnikami i są początkiem trwających niejednokrotnie wiele lat przyjaźni .
Mała liczba osób sprzyja wytworzeniu odpowiedniej atmosfery na zajęciach i nawiązaniu emocjonalnej więzi z prowadzącym. W pracy z dziećmi unikam podawania wiedzy w postaci regułek, które skutecznie mogą zniechęcić do biologii i ekologii. Staram się stosować takie metody ( ćwiczenia, obserwacje, eksperymenty), które pozwolą dzieciom zrozumieć związki i zjawiska panujące w przyrodzie i rozwiną prawdziwą pasję przyrodnika.