Konkurs czytelniczo-plastyczny

Pracownia Edukacji Czytelniczej Pałacu Młodzieży w Katowicach pragnie zaprosić dzieci za pośrednictwem Rodziców i Nauczycieli do udziału w VI edycji konkursu czytelniczo-plastycznego. W tym roku dzieci proszone są o wykonanie ilustracji do jednego wybranego opowiadania z książki Anny Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej „ Moje prawa. Ważna sprawa.” lub wiersza Janusza Korczaka „Prawa Dziecka”. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest:

 

Dzieci prawaważna sprawa

 

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli wśród ich podopiecznych i jest kierowany do dzieci w wieku 5-6 lat.

Celem konkursu jest:
1) Uzmysłowienie dzieciom, jakie są ich prawa, obowiązki i przywileje.
2) Upowszechnienie wśród dzieci, nauczycieli i ich opiekunów wiedzy Konwencji Praw Dziecka.
3) Inspirowanie wychowanków do wyrażania swoich opinii w twórczości plastycznej .
4) Upowszechnianie wśród najmłodszych czytelnictwa .
5) Rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dzieci.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 16 listopada 2018 roku na adres:

PAŁAC MŁODZIEŻY IM. PROF. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO
UL. MIKOŁOWSKA 26
40-066 KATOWICE

z dopiskiem „Biblioteka. Konkurs – „Dzieci prawa. Ważna sprawa”

Poniżej odsyłamy Państwa do regulaminu oraz załączników:

Załącznik 1
Załącznik 2