AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW „LYKEION”

AKADEMIA MŁODYCH

BIOLOGÓW „LYKEION”

 

opieka merytoryczna

List intencyjny -
współpraca z Wydziałem Biologii
I Ochrony Środowiska
Partnerzy

ARCHIWUM
rok szkolny 2008/2009, 2009/2010
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2016/2017