KONTAKT

KONTAKT

Dyrekcja, Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, Katowice,

 

Centrala:

tel.: 32 2516-431,

numery wewnętrzne poszczególnych pracowni można znaleźć tutaj

Informacja

tel.: 32 2516-433
e-mail: pm@pm.katowice.pl

 

Sekretariat
tel.: 32 2518-593, 32 2516-431 wew. 1222

 

Administracja, ul. Żwirki i Wigury 32/18, Katowice (budynek mieszkalny)

tel.: 32 2516-434, e-mail: admin@pm.katowice.pl, remonty@pm.katowice.pl,

Księgowość, ul. Mikołowska 26, Katowice,

tel.: 32 2516-431 wew. 1144 lub 1141,

e-mail: glksiegowa@pm.katowice.pl,

Kadry, Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, Katowice,

tel.: 32 2516 431 wewn.1251

e-mail: hejak@pm.katowice.pl,