E-LEARNING

E-LEARNING

Zapraszamy do platformy e-learningowej Pałacu Młodzieży www.edu.szkola.pl/pmmoodle/

W naszej placówce działamy na bezpłatnym oprogramowaniu Moodle.