„DEBIUT” – wystawa malarstwa i rysunku Mateusza Pawłowicza 06.03 – 05.04.2018, GALERIA AKWARELA (parter)

„DEBIUT” – wystawa malarstwa i rysunku Mateusza Pawłowicza 06.03 – 05.04.2018, GALERIA AKWARELA (parter)

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy 16.03 (piątek) o godz. 17.00

Mateusz Pawłowicz urodzony 18.04.2004 r.w Katowicach. Ma młodszego brata i starszą siostrę. Obecnie uczęszcza
do VII klasy Szkoły Podstawowej nr 64 w Katowicach.
Zamiłowania artystyczne uwidoczniły się w 4 roku życia. Pierwsze kroki stawiał w Domu Kultury w Katowicach -
- Ligocie pod kierunkiem p. Macieja Paździora. Tu już zauważono, że drzemie w nim potencjał i wyobraźnia
i że w tych dziecięcych pracach widoczna jest jego indywidualna kreska.
Od 2014 roku uczęszcza do Pałacu Młodzieży w Katowicach,
gdzie pod kierunkiem p. Lesława Molendy tworzy niepowtarzalne obrazy, rysunki.
W ciągu czterech lat brał udział w licznych konkursach
o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zyskując nagrody i wyróżnienia.
W 2015 r. na IX Festiwalu Talentów i Niezwykłych Umiejętności Dzieci i Młodzieży w Pałacu Młodzieży
w Katowicach został uhonorowany statuetką – Talent 2015/2016.
W roku 2017 został przyjęty do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w Warszawie.
Jest młodym, pełnym pasji człowiekiem poszukującym w tym, co przedstawia na obrazach,
piękna nas otaczającego. Inspiracje czerpie z prac mistrzów impresjonizmu, ekspresjonizmu.
Początkowo uczył się kopiując obrazy znanych artystów.
Mateusz Pawłowicz jest autorem ponad 170 prac malarskich i rysunkowych.
Wystawa przedstawia część jego prac, a tytuł mówi sam za siebie: „DEBIUT”.