XX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im.Wojciecha Korfantego im.Wojciecha Korfantego

XX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im.Wojciecha Korfantego im.Wojciecha Korfantego

Eliminacje Regionalne XX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im.Wojciecha Korfantego odbędą się w Pałacu Młodzieży
27 lutego od godz. 10.00 w sali 303 ( III piętro )
zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną
na adres ipm@pm.katowice.pl w terminie do 22 lutego br.

Regulamin na stronie: www.krasomowczy.pl