Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży w okresie ferii zimowych 29.01-11.02.2018

Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży w okresie ferii zimowych 29.01-11.02.2018

Pałac Młodzieży w ramach „Akcji Zima” przygotował wiele ciekawych propozycji dla dzieci i młodzieży. Organizowane będą różnorodne warsztaty, zajęcia artystyczne, sportowe i naukowe adresowane zarówno do stałych uczestników pałacowych jako zajęcia zamknięte, oraz zajęcia otwarte dla grup zorganizowanych z różnych środowisk i osób indywidualnych. Uczestnictwo w różnych formach działalności jest bezpłatne, ale należy wcześniej zgłosić swój udział w poszczególnych pracowniach.

Akcja ZIMA 2018 – sz cz e g ó ł y

Akcja ZIMA 2018 BASEN

Ferie z filmem