Miejski Program Profilaktyczny „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”

Miejski Program Profilaktyczny „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”

Regulaminy konkursów organizowanych w ramach miejskiego programu profilaktycznego „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka” :

- „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”
kl I-III SP -regulamin
kl. IV-VI SP – regulamin

-”Bajkowy teatrzyk bezpiecznych zachowań”- regulamin