Badaczu! Naukowcu! Studencie! Przekonaj zwykłego zjadacza chleba do swojej idei. Masz na to trzy minuty.

Badaczu! Naukowcu! Studencie! Przekonaj zwykłego zjadacza chleba do swojej idei. Masz na to trzy minuty.

Do 29 stycznia 2018 naukowcy mogą zgłaszać się do udziału w 7. edycji międzynarodowego konkursu FameLab Poland, którego celem jest popularyzowanie nauki.

FameLab odbywa się w ponad 30 krajach na całym świecie. W Polsce jak dotąd odbyło się 6 edycji konkusu. Łącznie wzięło w nich udział prawie 500 naukowców. Celem konkursu jest zachęcenie badaczy – naturalnych rzeczników nauki – do przybliżania szerszej publiczności zagadnień, którymi zajmują się w swojej pracy. Famelaberzy staną przed jury i publicznością i dostaną trzy minuty, aby przekonać ich do swoich idei.

W konkursie mogą brać udział badacze i studenci, którzy ukończyli 23 lata. Organizatorem FameLab Polska jest Centrum Nauki Kopernik.

Więcej informacji oraz harmonogram konkursu znajduje się na stronie organizatora.

Źródło: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkursy/naukowcy-na-start