„Żywy album przyrody” – wystawa fotografii Galeria Marmurowa (II p.)

„Żywy album przyrody” – wystawa fotografii Galeria Marmurowa (II p.)

 

Serdecznie wszystkim polecamy wystawę prawie 60-ciu unikatowych fotografii przyrodniczych,
której Autorami są członkowie Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografików Przyrody.

Wystawę Żywy album przyrody można oglądać w Galerii Marmurowej do końca grudnia.