STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE „GŁOS NATURY”

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE „GŁOS NATURY”

NASZ PARTNER W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE „GŁOS NATURY”

1. KRS: 0000127831

2. NIP: 634 – 00 – 19 – 065

3. REGON: 271863640

4. NR KONTA: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA O/KATOWICE: 46154011282001705083170001