Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”.

Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”.

Termin zgłoszeń na konkurs upływa z dn. 27.11.2017

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”.