Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”.

Regulamin – pobierz