harmonogram zajęć – grupa starsza

harmonogram zajęć – grupa starsza

wtorek – 1545 – 17. 15 – taniec sala 203

czwartek 15.30 – 16.15 – taniec sala 203

16.15 – 17.00 – śpiew sala 303