Zajęcia z chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wyniki ankiety – przypisanie do grup.

Zajęcia z chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wyniki ankiety – przypisanie do grup.

Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych na poszczególne typy zajęć:

Osoby z listy rezerwowych, których nazwiska znajdują się na listach zapraszamy również na zajęcia – konieczne będzie złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji – można ją pobrać tutaj. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację muszą podpisać rodzice/opiekunowie prawni.

Prosimy również o kontakt poniższe osoby:

 • Dobisz Anna
 • Klaja Maria
 • Kostyra Angelika
 • Macioszek Sebastian
 • Nowowiejska Aneta
 • Okoń Daria
 • Pawłowska Hanna
 • Rajwa Kinga
 • Sokołowska Wiktoria
 • Woźniok Agata
 • Wrzeska Izabela

Są to osoby, które złożyły deklaracje w trakcie rekrutacji, ale nie dokonały wyboru grupy zajęciowej w ankiecie. Prosimy o informacje jaką grupę/jakie grupy wybieracie lub o informację, że zrezygnowaliście z zajęć – to dla nas bardzo ważne z przyczyn formalnych. Preferujemy w tej sprawie kontakt mejlowy na adres chemia@pm.katowice.pl

pozdrawiamy

Chemicy Pałacu Młodzieży, Katowice