Zajęcia z chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2017/2018

Zajęcia z chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2017/2018

Witamy,

na stronie internetowej
https://goo.gl/forms/k2CApmYYWOfpZdPn1
znajduje się formularz służący do wyboru zajęć z chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (można wybrać więcej niż jedną grupę). Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych zajęć. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tą informacją i obowiązkowe wypełnienie ankiety na stronie internetowej do 8 września 2017 r.

Chemia ogólna i nieorganiczna, poniedziałki, 17:15 – 18:45 
(pierwsze zajęcia: 11.09.2017 w sali 228)
Program zajęć obejmuje część teoretyczną i doświadczalną z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Celem zajęć jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz samodzielne wykonywanie doświadczeń.

Chemia organiczna, środy, 17:00 – 18:30
(pierwsze zajęcia: 13.09.2017 w sali 228)
Program zajęć obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i i doświadczalną z zakresu chemii organicznej. W trakcie zajęć kładziemy nacisk na poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz wykonywanie doświadczeń.

Laboratorium chemiczne I, czwartki 15:30 – 17:00
Laboratorium chemiczne II, czwartki 17:15 – 18:45
(pierwsze zajęcia: 14.09.2017 w sali 228)
W trakcie zajęć samodzielnie wykonasz mnóstwo eksperymentów z chemii, poznasz tajniki analizy oraz syntezy chemicznej, przekonasz się jak fascynujący jest świat chemii. Wstępny program zakłada realizację eksperymentów z chemii nieorganicznej w pierwszym semestrze, a z chemii organicznej w drugim semestrze. Zajęcia polecamy szczególnie uczniom pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Obie grupy będą realizowały ten sam program – jeśli pasują Ci obie godziny tych grup zaznacz obie – grupy dobierzemy wtedy tak, żeby ilość uczestników zapewniała bezpieczne warunki pracy.

W stronę matury z chemii I A, wtorki 17:15 – 18:45
(pierwsze zajęcia: 12.09.2017 w sali 228)
W stronę matury z chemii I B, piątki, 15:30 – 17:00
W stronę matury z chemii II, piątki, 17:15 – 18:45
(pierwsze zajęcia-obie grupy: 15.09.2017 w sali 228)
„W stronę matury z chemii”- jeśli wiążesz swoja przyszłość z chemią – te zajęcia skierowane są właśnie do Ciebie. Udział w zajęciach można zaplanować na 2 lata, co pozwoli na przygotowanie się do matury bez pośpiechu i stresu. Głównym celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym.
W trakcie zajęć „W stronę matury z chemii I” planowane jest przerobienie działów: podstawowe obliczenia chemiczne; budowa atomu a układ okresowy; wiązania chemiczne i hybrydyzacja; przemiany jądrowe; stężenia; właściwości pierwiastków bloków s, p i d; termodynamika chemiczna, kinetyka reakcji chemicznych, reakcje w roztworach wodnych, teorie kwasów i zasad, reakcje utleniania i redukcji, podstawy elektrochemii.
W trakcie zajęć „W stronę matury z chemii II” planowane jest przerobienie działów: węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony,kwasy, mydła, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy, białka, hydroksykwasy, cukry, polimery i polikondensaty, izomeria.
Grupę „I A” sugerujemy pierwszoklasistom, aby na spokojnie poznawali materiał. Grupę „I B” sugerujemy starszym uczniom, a grupa „II” skierowana jest zdecydowanie do uczniów klas maturalnych.

pozdrawiamy
Chemicy Pałacu Młodzieży w Katowicach