Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca

Pracownia Fizyki
Pracownia Muzyczna

UWAGA!
Wszyscy, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na zajęcia w rekrutacji uzupełniającej zostali
przyjęci do Pałacu Młodzieży lub wpisani na listy rezerwowe. Informacja szczegółowa we wrześniu.
Bogdan Łusiak