KONTAKT

KONTAKT

  • Miejsce

II piętro Pałacu Młodzieży, sale nr 244, 245

  •  Adres do korespondencji pocztą tradycyjną:

Pracownia Biologii i Edukacji Ekologicznej

Pałac Młodzieży

ul. Mikołowska 26

40-066 Katowice

  •  Adres mail:

biologia@pm.katowice.pl

bio@pm.katowice.pl – tylko w przypadku zgłoszeń do konkursów!

  • Adres strony internetowej:

    http://pm.katowice.pl/?cat=62

  • Telefon:     32 2516431, w. 1344, 1345