Listy osób przyjętych na zajęcia w Pałacu Młodzieży w roku szkolnym 2017/2018