Lista nowych osób zakwalifikowanych do zajęć w pracowni gimnastyki w roku szkolnym 2017 / 2018

Lista nowych osób zakwalifikowanych do zajęć w pracowni gimnastyki w roku szkolnym 2017 / 2018

Informujemy, iż w doborze osób do poszczególnych sekcji decydował wiek oraz zarówno poziom uzyskanych punktów z poszczególnych testów, jak i ich sumaryczna wartość. W przypadku sekcji gimnastyki i akrobatyki sportowej próg punktowy warunkujący przyjęcie (oprócz pozostałych kryteriów) stanowił 60% możliwych do uzyskania punktów. Natomiast z racji większej liczby wolnych miejsc w sekcji skoków do wody wszyscy kandydaci zostali przyjęci.

sekcja gimnastyki sportowej:

GRZYB Weronika

KATAN Matylda

MIĄDOWICZ Natalia

RUDAWIEC Anastazja

SOBEL Amelia

 

sekcja akrobatyki sportowej:

KARLIŃSKA Antonina

KASPERSKA Nadia

PAWŁOWSKI Bartosz

RAKOWSKA – SISSUH Paula

MAZURO Mateusz

PILCH Zofia

SOJKA Justyna

SZPURA Alicja

WIECZOREK Weronika

 

sekcja skoków do wody

GROCHOWALSKI Piotr

MICHALIK Karolina

NIEDZIÓŁKA Jan

SITEK Karolina

SITEK Paulina

 

Bardzo dziękujemy za liczną obecność podczas testów sprawnościowych  :)

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem,

Zespół Pracowni Gimnastyki