Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru

Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru

https://www.facebook.com/slaskie.laboratorium.teatru

http://szafagra.org/

O projekcie

Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru (ŚLPT) jest projektem, który w sposób kompleksowy zajmuje się zagadnieniami teatralnymi w Aglomeracji Śląskiej. Wszystkie działania organizowane w ramach ŚLPT są ukierunkowane na integrację środowisk związanych z teatrem w jak najszerszym ujęciu. Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru działać będzie na kilku płaszczyznach. Podstawowe obszary pracy ŚLPT to: panele dyskusyjne, działania warsztatowe, działalność edukacyjna oraz wsparcie organizacyjne i promocyjne. We wszystkich przygotowanych w ramach ŚLPT wydarzeniach ważnym zagadnieniem jest także budowanie więzi i świadomości kulturalnej społeczności lokalnych, zarówno w dużych skupiskach miejskich, jak i poza nimi. Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru stwarza możliwość nabycia nowych umiejętności artystycznych i organizacyjnych dla wszystkich, którzy tworzą teatr. ŚLPT to platforma dająca możliwości rozwoju oraz integracji i wymiany dla
środowisk związanych z twórczością teatralną.

Panele Dyskusyjne

Panele dyskusyjne odbywające się w ramach Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru to wydarzenia nastawione przede wszystkim na integrację oraz dyskurs środowisk teatralnych. Przestrzenią dyskusji i spotkań będzie Teatr Śląski, jedna z najważniejszych scen Aglomeracji Śląskiej. Dzięki współpracy partnerskiej  z Teatrem Śląskim będziemy mogli zagwarantować uczestnikom najwyższy poziom dyskusji i inspirujące otoczenie. Organizowane spotkania służyć będą debacie nad wszystkimi zagadnieniami związanymi z teatrem.
Panele będą miejscem spotkań twórców, pasjonatów oraz specjalistów z zakresu pedagogiki teatru i innych dziedzin teatralnych. Panele będą również miały charakter ewaluacyjny dla całego projektu. ŚLPT jako przestrzeń skupiająca środowisko teatralne chce swoim programem odpowiadać na bieżące potrzeby ludzi skupionych wokół teatru. Płynące ze spotkań wnioski i sugestie będą odgrywały istotną rolę w dalszym programowaniu i prowadzeniu ŚLPT.
Kalendarz spotkań już wkrótce!

Kurs instruktorski

Zapraszamy na bezpłatny kurs dla instruktorów teatralnych i nauczycieli przybliżający uczestnikom pedagogikę teatru. W programie obok zajęć teatralnych czy poświęconych analizom kultury i teatru, będą odbywać się zajęcia uwzględniające umiejętności psychologiczne czy pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem budowania zespołu, procesu grupowego, a także kompetencji menedżerskich i innych umiejętności związanych z prowadzeniem działalności teatralnej. Możliwość udziału w cyklu zajęć dedykujemy przede wszystkim nauczycielom i instruktorom małych środowisk wiejskich, nauczycielom i terapeutom świetlic środowiskowych.

Zajęcia będą odbywały się raz na dwa miesiące w Katowicach. Ilość godzin warsztatowych: 40 godzin (5 spotkań po 8 godzin).

Biuro Inqubatora Teatralnego

Biuro Inqubatora Teatralnego działającego w ramach Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru to przestrzeń, która funkcjonuje na dwóch płaszczyznach. Biuro stanowi zaplecze organizacyjne dla całości działań Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru. Jest miejscem, w którym można zasięgnąć wszystkich szczegółowych informacji na temat projektu, otrzymać materiały promocyjne, niezbędne formularze etc. Druga odsłona działań Biura Inqubatora Teatralnego związana jest ze wsparciem organizacyjnym i promocyjnym oferowanym przez ŚLPT i została przygotowana z myślą o wszystkich, którzy zajmują teatrem się lub chcą się nim zająć. W ramach tych działań biuro będzie udzielać wsparcia merytorycznego z zakresu pedagogiki teatralnej, promocji działań artystycznych, możliwości pozyskiwania dofinansowań na realizację planowanych działań etc. Głównym celem biura Inqubatora jest stworzenie sieci instruktorów, aktorów, placówek chcących wspólnie rozwijać się w zakresie pedagogiki teatru. Wsparciem dla tych działań ŚLPT będzie działająca od ponad 3 lat platforma Inqubator Teatralny.

Koordynatorzy pracy biura: Jagoda Stuła i Marcin Musialik

Fundacja Sz¬afa Gra

To otwarta przestrzeń do działań twórczych i społecznych, która powstała z potrzeby serca ludzi wychodzących poza schemat. Łączy nas profesjonalizm działania i chęć kształtowania rzeczywistości. Dzięki synergii naszych talentów, potencjału i doświadczeń tworzymy multidyscyplinarny zespół ludzi gotowych do unikatowych działań. Wierzymy, że twórcze myślenie, otwartość na dialog i solidna praca pozwalają robić więcej i lepiej. Cenimy sobie niezależność, a jednocześnie poszukujemy wspólnego mianownika ze wszystkimi, którzy niezależnie od dziedziny pragną aktywnie działać. Szafa pełna jest pomysłów, energii oraz życzliwości – abyśmy w każdym wieku mogli czerpać ze skarbca jej możliwości.