Zajęcia z języka niemieckiego

Zajęcia z języka niemieckiego

Prowadzimy grupy dla początkujących i dla zaawansowanych.

Z uwzględnieniem podziałów wiekowych.

Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe:

  • słuchanie
  • rozumienie
  • czytanie
  • mówienie
  • pisanie

Zajęcia wzbogacamy o elementy kultury krajów niemieckojęzycznych.

Posiadamy do dyspozycji pracownię multimedialną.

Wszystkie problemy językowe rozwiązujemy na indywidualnych konsultacjach.

Zapraszamy na zajęcia.
Szczegóły u prowadzącej zajęcia.