Małe formy rzeźbiarskie

„Rośliny i zwierzęta – przyroda zaklęta w glinie i szkle”

Wychowanie przez sztukę dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz młodzieży ze szkół średnich, realizujemy w ramach interdyscyplinarnych warsztatów   ceramiki i szkła artystycznego połączonych z warsztatami przyrodniczymi.Uczniowie rozwiązują problemy plastyczne, poznając techniki rzeźbiarskie, ceramiczne, zdobnicze i szkła artystycznego, w stopniu dostosowanym do ich   możliwości i zainteresowań. Stosując różnorodne środki wyrazu artystycznego, uczestnicy rozwijają  zdolności manualne, w trakcie pracy w plastycznej glinie formowanej na kole garncarskim i kolorowym szkle.Na części przyrodniczej zajęć, poprzez zabawę, uczą się dostrzegać szczegóły budowy wybranych roślin i zwierząt. Dowiadują się dlaczego liść ma „żyłki” i „ząbki” a nietoperz duże uszy, dlaczego żaba to nie gad, a jaszczurka to nie płaz. Bawiąc się dzieci poznają ciekawostki z życia wybranych gatunków roślin i zwierząt. Poznają nie tylko  cechy budowy przystosowujące do życia w danym środowisku, ale także  zagrożenia i sposoby ochrony roślin i zwierząt.

Warsztaty odbywają się w specjalistycznej pracowni  ceramiki i szkła artystycznego oraz pracowni biologicznej w Pałacu Młodzieży, ul. Mikołowska 26 w Katowicach, zapewniającej bezpieczny przebieg zajęć, otwartej na przyjęcie grup dzieci w wieku szkolnym z różnych placówek edukacyjnych. Pracownia zaopatrzona jest w materiały niezbędne do realizacji warsztatów. Zrealizowane prace są własnością uczestników. Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów zajęć. Kontakt: 692 847 784  e-mail : warsztaty.pm@gmail.com

Galeria:

O pracowni – Małe formy rzeźbiarskie

Pracownia proponuje różne techniki rzeźbiarskie: rzeźbę ceramiczną, formy i odlewy gipsowe, medale i płaskorzeźby.
Techniki i możliwości techniczne stosowane w pracy z uczestnikami dają możliwości twórcze zarówno dla początkujących jak i dla bardziej doświadczonych młodych artystów.
Pracownia przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat. Kontakt do pracowni: e-mail: ceramika.pm@gmail.com , tel.  32 251 64 31 wew. 1118  sala nr. 19 parter

Plan zajęć w pracowni małych form rzeźbiarskich - ROK SZKOLNY 2016/17

                      

Małe formy                                  poniedziałek          wtorek             środa             czwartek             piątek

rzeźbiarskie

Małgorzata Krzywdziak                         z   a   j   ę   c   i   a                 w   a   r   s   z   t   a   t   o   w   e                           

Marcin Waszczak                        ———-           14.30.-17.45.             ———-         ———–       13.30.-15.05.                                                                                                                                                                       15.05.-17.30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                 

Prowadzący:

Małgorzata Krzywdziak

Urodziła się w Katowicach. Studiowała na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym  Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, uzyskując dyplom w zakresie rzeźby w 1977r. Po ukończeniu studiów prowadziła zajęcia z rzeźby i konserwacji małych form architektonicznych w PLSP w Nowym Wiśniczu. Od 1985r. prowadzi zajęcia z rzeźby w Pracowni Ceramiki i Małych Form Rzeźbiarskich Pałacu Młodzieży w Katowicach. Do 2014r. kierowała Pracownią Rzeźby, Ceramiki, Rękodzieła i Witrażu. Uprawia twórczość w zakresie rzeźby, miniatury tkackiej oraz rysunku i malarstwa.

 

 

 

Galeria pracowni:


Marcin Waszczak

Ur. 1978.08.14. Ukończył w 2003 roku ASP we Wrocławiu. Dyplom z zakresu Projektowania Ceramiki pod kierunkiem Prof. Przemysława Lasaka, aneks z malarstwa pod kierunkiem Prof. Stanisława B. Kortyki; zajmuje się ceramiką, rzeźbą, malarstwem, rysunkiem, grafiką.

Udział w wystawach:

2015 – ,,Mistrz i Uczeń” Galeria Akwarela, Pałac Młodzieży w Katowicach

2007 –  „Obrazy”-MDK „Szopienice-Giszowiec” Fila nr 2, Galeria „Gawlikówka”,Katowice

2006- „XXI FESTIWAL POLSKIEGO MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO”-Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin

2006- „4 Międzynarodowe Biennale Miniatury”-wystawa pokonkursowa, Galeria OPK  Gaude Mater,Częstochowa

2006- „Obraz Roku”-wystawa pokonkursowa – Hotel Europejski, Warszawa

2005-„Malarstwo” – Galeria „Pod Plafonem” , Wrocław – wystawa indywidualna

2004-„Język a Multimedia” – Międzynarodowa Konferencja Multimedialna, Szczawno Zdrój

2003- „DYPLOMY” Galeria Miejska, Wrocław

2002-„Ceramika unikatowa” Muzeum ASP, Wrocław

2002-„Ceramika młodych” Galeria Wzgórze Zamkowe, Lubin

2002-„Malarstwo” ASP,Wrocław

2002-„Szklarze i Ceramicy – malarstwo z piwnicy” Wystawa Prac na Festiwalu Nauki ASP, Wrocław

2002-„Rysunek” ASP, Wrocław

2001-„Koło garncarskie” Muzeum ASP, Wrocław

2001-„Konkurs Pizza Hut na malarstwo i grafikę dla studentów ASP we Wrocławiu”-  wystawa pokonkursowa Galeria

Arsenał, Wrocław

2000-„Malarstwo i rysunek” ASP, Wrocław

1999-„Malarstwo” ASP, Wrocław

1999-„Lato 99”poplenerowa wystawa prac Urząd Miasta w Dzierżoniowie {wyróżnienie}

1997-„I Festiwal Rysowania” wystawa pokonkursowa Muzeum Miejskie,  Zabrze {wyróżnienie}

Galeria pracowni:

,,Abecadło ceramiki – szklane przedszkole”

Od  2009 w  pracowni ceramiki i witrażu  odbywają się zajęcia  dla dzieci najmłodszych  w ramach projektu „Abecadło ceramiki – szklane przedszkole”.  Są to zajęcia przedpołudniowe dla grup przedszkolnych.Na zajęciach dzieci rozwijają zdolności manualne poprzez modelowanie w glinie i tworzenie form przestrzennych.W sposób bezpieczny poznają technikę tworzenia witrażu . Poznają jak niezwykłe efekty daje połączenie barw, świateł i cieni wykorzystując technikę mozaiki. Specjalnie dobrane tematy pozwalają na wypowiedź artystyczną a zarazem na dobrą zabawę.Wszystkie zrealizowane prace są własnością uczestników.Zainteresowanych prosimy o kontakt i wcześniejsze ustalanie terminów. Kontakt: 692 847 784  e-mail: warsztaty.pm@gmail.com Zajęcia odbywają się w Pałacu Młodzieży ul.Mikołowska 26, Katowice / parter sala nr.19

 

 

Galeria :

W galerii przedstawiona jest realizacja zadania pt: ,,Ogród”. Na każdych zajęciach realizowany jest inny temat związany z np: porą roku.