Dodatkowa oferta

Informacja o wolnych miejscach w pracowniach

Historia sztuki dla maturzystów

Zapraszamy Maturzystów z historii sztuki (poziom rozszerzony) na spotkanie organizacyjne
26.09.2017 o godz. 16.00 do sali audiowizualnej na parterze Pałacu Młodzieży.

W razie pytań proszę o kontakt:
sztukiwizualnepm@o2.pl
32 251 64 31, wewn. 1132

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 – część matematyczno-przyrodnicza

REPETYTORIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018 – rekrutacja