PP Konkursy

Konkurs „Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo”


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo”


Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Katowic do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo”. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z telefonów alarmowych: Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 985 w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz mienia.

16 stycznia 2017 r. rozpoczną się ferie zimowe na terenie Katowic. W związku z tym ogłaszamy konkurs dla uczniów katowickich szkół podstawowych pt.: „Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo”. W formie plastycznej należy przedstawić sytuację, w której należy zadzwonić pod wybrany numer alarmowy, aby uzyskać pomoc specjalisty.  Praca powinna zawierać wybrany numer alarmowy oraz wizerunek maskotki policyjnej Sznupka. Na górze ma zawierać tytuł – dokończenie zdania „Przyjaciel Sznupka…” odpowiadający wybranej sytuacji. Praca konkursowa uczniów klas IV – VI dodatkowo powinna zawierać krótką treść zgłoszenia telefonicznego (co, gdzie się stało, komu i jaka pomoc jest potrzebna) adekwatną do przedstawionej sytuacji.

Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 31.01.2017 r. na adres Pałacu Młodzieży w Katowicach ul. Mikołowska 26. Ocena prac konkursowych oraz wytypowanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych nastąpi w dniu 08 lutego 2017 r. Ogłoszenie wyników na stronach internetowych organizatorów będzie opublikowane do 10 lutego 2017 r. Finał Konkursu odbędzie się 15 lutego 2017r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Organizatorami konkursu jest Komenda Miejska Policji w Katowicach wraz z partnerami tj. Wydziałem Edukacji i Sportu oraz Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice, Centrum Powiadamiania Ratunkowego  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Pałacem Młodzieży w Katowicach.

Szczegóły konkursu znajdziecie w Liście Sznupka oraz Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Życzymy przyjemnej zabawy podczas tworzenia prac konkursowych oraz BEZPIECZNYCH FERII ZIMOWYCH!

ZAŁĄCZNIKI:

List Sznupka – pdf

REGULAMIN Konkursu BEZPIECZNE FERIE 2017 – pdf

źródło: http://katowice.slaska.policja.gov.pl/k14/informacje/wiadomosci/191585,Konkurs-Przyjaciel-Sznupka-dba-o-bezpieczenstwo.html

XIX Festiwal i Konkurs Widowisk Obrzędowych i Kolędniczych im. J.Dormana HERODY – Protokół z posiedzenia jury

Jury w składzie:

Ewa Moroń – Przewodnicząca Jacek Kowalski-Krawczyk
Bogumiła Kurcab-Karkoszka

Po zapoznaniu się z prezentacjami 6 zespołów zgłoszonych do Konkursu, który odbył się w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2017.
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: nagrody:

Zespołowi SMERFY Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach za koncepcję inscenizacyjno-plastyczną

Dla Koła teatralno – gwarowego ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Gliwicach
za przywołanie śląskiej tradycji obyczaju Św. Mikołaja

Dla Kola teatralnego – ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Gliwicach
za koncepcję przedstawienia, ze szczególnym uwzględnieniem układów choreograficznych

Zespołowi KLAKIER z ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej
za koncepcję gestyczno- ruchową

Zespołowi CZARY MARY-SI ze Szkoly Podstawowej nr 6 w Będzinie
za kultywowanie tradycji „herodowej” Jana Dormana

Wyróżnienie dla zespołu MOTYLKI z miejskiego Przedszkola nr 42w Rudzie Śląskiej

Nagrody indywidualne za role aktorskie :

Amelii Tokarz za rolę KOTA ( Zespół SMERFY )
Michalinie Zawierusze za rolę Diablicy ( Koło Teatralne SP 18 )
Miłoszowi Jabłońskiemu za rolę Pastuszka ( Koło teatralne SP 18 )
Julii Bodak za rolę Diablicy ( Zespół KLAKIER )
Kamilowi Hofmanowi za rolę Żyda ( zespól „Czary Mary-si”)
Patrykowi Domańskiemu za rolę HERODA ( Zespól Czary Mary-si)

PODSUMOWANIE

PIERWSZE WYSTĘPY


Festiwal i Konkurs Widowisk Kolędniczych im. Jana Dormana „HERODY”  -   regulamin

 

Konkursu na prace pisemna dla gimnazjalistów „Mam pomysł na swoje życie” „Kolega – przyjaciel czy wróg?”

Lista Laureatów

Julia Biel – Gimnazjum nr 4 Jaworzno
Julia Pruś – Gimnazjum nr 2, Mikołów
Martyna Pająk – Gimnazjum nr 2, Mikołów
Wiktorai Wagner – Gimnazjum nr 2, Mikołów
Kinga Faron – Gimnazjum nr 2, Mikołów
Maja Polańska – Gimnazjum nr 2, Mikołów
Wiktora Tchórz – Gimnazjum nr 19, Katowice
Kamil Bożek – Gimnazjum nr 19, Katowice
Julia Ciesiółka – Gimnazjum nr 19, Katowice
Kamila Krupa – Gimnazjum nr 4, Jaworzno
Julia Raszka – Gimnazjum ETE, Gliwice

( uwaga: nazwiska podano w kolejności oceniania )

Laureatów wraz z Opiekunami zapraszamy serdecznie na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień, które odbędzie się dnia 16 grudnia br. o godz. 12.oo
w sali 303 ( III piętro) w Pałacu Młodzieży w Katowicach

( mile widziane potwierdzenie przybycia :e mail: ipm@pm.katowice.pl )

Organizatorzy

 


 

Pałac Młodzieży od wielu lat prowadzi cykl profilaktyczno-wychowawczy noszący tytuł „pedagogika serca”. Podejmujemy trudne problemy dotyczące tolerancji, agresji, narkomanii, alkoholizmu, radzenia sobie ze stresem młodych ludzi, samotności, trudnych wyborów życiowych. Słuchająca wykładów młodzież nie ma jednak okazji do pełnego przedstawienia swoich poglądów w dyskusji.
Aby umożliwić młodym ludziom pełniejsze wyrażenie swoich poglądów ogłaszamy XIV Konkurs na pracę pisemną ( esej, rozprawka, opowiadanie ) adresowany do młodzieży gimnazjalnej

pt. :

MAM POMYSŁ NA SWOJE ŻYCIE
oraz
KOLEGA – PRZYJACIEL CZY WRÓG ?

—> REGULAMIN <—