KONKURSY

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

„NAJPIĘKNIEJSZA JEST MOJA OJCZYZNA”

PAŁAC MŁODZIEŻY – KATOWICE 2018

REGULAMIN KONKURSU

 

ORGANIZATORZY:

Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach

Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży

 

PATRONAT  HONOROWY:

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 

CELE KONKURSU:

Umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac nawiązujących do tradycji rodziny, regionu, kraju. Kultywowanie rodzinnej sztuki ludowej. Rozbudzenie dumy z kraju, w którym żyjemy i realizujemy swoje marzenia. Zaangażowanie dzieci w budowanie jedności europejskiej.

 

Prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji Sztuki Dziecka tworzonej przez Pałac Młodzieży.

 

TEMATYKA:

Tematyka prac powinna nawiązywać tematycznie do regionu, w którym żyjemy, tradycji         i obyczajów

 

-          moje miasto, tradycje, zabawy, moja rodzina i ja, moi przyjaciele

-          obyczaje ludowe w różnych regionach mojego kraju

-          mój kraj w XXII wieku, moje marzenia

 

UCZESTNICY:

Wiek uczestników od 3 do 13 lat

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-     każda placówka może dostarczyć max. 15 prac od jednego nauczyciela

-     wykonanie pracy w dowolnej technice płaskiej umożliwiającej ekspozycję

w antyramach:  rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane (z wyłączeniem

malarstwa na szkle oraz prac z użyciem kasz i materiałów nietrwałych)

-          wymiary prac dowolne, górna granica 50 x 70 cm

-          prosimy nie oprawiać prac

-          nadsyłane prace powinny być płasko zapakowane – nie w rolkach

-          prac zbiorowych nie przyjmujemy

-          prosimy o spis uczestników konkursu z danej placówki wraz z adresem instytucji i adresem e-mail

-          każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:

IMIĘ I NAZWISKO autora pracy

WIEK (nie klasa)

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/opiekuna artyst.

  ADRES SZKOŁY/ instytucji, pieczątka firmowa/ adres z kodem, telefon, e-mail/

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:          15 CZERWCA 2018 r.

na adres:          PAŁAC MŁODZIEŻY

UL. MIKOŁOWSKA 26

40-066 KATOWICE

z dopiskiem „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna” – konkurs plastyczny

Decyzja jury jest ostateczna. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie.

Protokół jury będzie zamieszczony również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży:     www.pm.katowice.pl

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na październik 2018r.

NAGRODY:

Nagrody rzeczowe, dyplomy – wyróżnienia honorowe za udział w wystawie oraz katalog prac nagrodzonych przyznaje organizator oraz sponsorzy.

UWAGI KOŃCOWE:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą o ochronie danych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

Nadesłanych prac nie zwracamy.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

FESTIWAL TAŃCA 2018 – laureaci

FESTIWAL  TAŃCA 2018

ZNAMY  LAUREATÓW

XII Regionalny Konkurs Drużynowy z Chemii – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – WYNIKI FINAŁU

Z przyjemnością publikujemy wyniki finału XII Regionalnego Konkursu Drużynowego z Chemii. Zwycięzcą tegorocznej edycji jest drużyna w składzie Anna Trybus oraz Marcin Goławski z V Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach. Serdecznie gratulujemy!

Z kompletną listą wyników można zapoznać się poniżej:

WYNIKI FINAŁU

Jednocześnie informujemy, iż konkurs „Zagadka PolUsia” wygrał Radosław Matuszczyk tracąc tylko 1 punkt! Serdecznie gratulujemy. Pełne wyniki konkursu zamieszczamy poniżej:

WYNIK ZAGADKI

Informujemy, że nagrody dla laureatów, dyplomy oraz podziękowania zostaną wysłane do szkół pocztą na początku kwietnia.

Wszystkim finalistom gratulujemy – byliście najlepszymi 23 drużynami wśród 207, które wystartowały w konkursie!

W przypadku pytań o szczegółową punktację prosimy o kontakt na adres e-mail: chemia@pm.katowice.pl

Pozdrawiamy i do zobaczenia na kolejnych konkursach

Anna Pinkawa, Justyna Nowak-Wieszyńska, Marek Słowik, Adam Lasek, Daniel Matuszczyk