KONKURSY

Wyniki XV Wojewódzkiego Konkursu o UE

Finał czyli wręczenie nagród odbędzie się  15 marca o godzinie 13.00 w sali teatralnej PM.
Zapraszamy nagrodzonych i gratulujemy.
Wyniki uczestników XV Konkursu o UE

Regulamin I Przeglądu Przedstawień Profilaktycznych pod hasłem „Mam pomysł na swoje życie”

Pismo do dyrektorów I Przegląd Przedstawień Profilaktycznych

Regulamin I Przeglądu Przedstawień Profilaktycznych

„SIEĆ TO NIE ŚMIETNIK” – WYNIKI

Konkurs na prezentację multimedialną:

I miejsce – Barbara Stefani – Szkoła Podstawowa nr 67 w Katowicach

II miejsce – Daniel Oleszek – Gimnazjum nr 21 w Katowicach

III miejsce – Oliwia Gembala – Gimnazjum nr 21 w Katowicach

Konkurs na plakat:

I miejsce – Jakub Dyl – Gimnazjum nr 2 w Katowicach

Wyróżnienie – Paulina Wiatrowska – Gimnazjum nr 21 w Katowicach

Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Od 2004 roku obchodzony jest na świecie „Dzień bezpiecznego Internetu”. Polska aktywnie włączyła się do tej inicjatywy w 2005 roku i od tego czasu wiele instytucji i organizacji podejmuje działania mające na celu propagowanie bezpieczeństwa w sieci. Analizując ich propozycje, niezaprzeczalnym jest, że podejmowane przez nie działania zdecydowanie przyczyniają się do podniesienia świadomości, szczególnie u najmłodszych użytkowników, na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Radzą jak reagować na pojawiające się zagrożenia, co zrobić aby nie stać się ofiarą przestępstwa, ale również jak nie utrudniać korzystania z Internetu innym użytkownikom. Uczestnicząc w zajęciach z młodzieżą spotykamy się z pytaniami dotyczącymi podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, gdyż jak sami mówią często nie rozumieją treści z którymi się spotykają na stronach propagujących ogólnie przyjęte bezpieczeństwo w sieci. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych użytkowników sieci Komenda Miejska Policji w Katowicach wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Katowicach, Pałacem Młodzieży w Katowicach, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach i Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną nr 5 w Katowicach, pod hasłem „Sieć to nie śmietnik” podejmie cykl przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem w sieci i obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu. W pierwszym etapie ogłoszony zostanie konkurs na plakat i prezentację multimedialną, co w myśl twórczej profilaktyki ma na celu zaktywizowanie dzieci i młodzież do samodzielnego pogłębienia swojej wiedzy aby przygotować prace konkursową. Jednocześnie dla organizatorów będzie bezcennym źródłem informacji na temat problemów z jakimi młodzi użytkownicy sieci spotykają się na co dzień. Następnie poprzez punkt konsultacyjny oraz debatę będziemy propagować świadome korzystanie z pozytywnych zasobów Internetu, oraz jak głosi hasło akcji „Sieć to nie śmietnik” – czyli jak swoim działaniem nie zaśmiecać a co za tym idzie nie utrudniać korzystania z Internetu innym użytkownikom.

Regulaminy konkursów:

- plakat

- prezentacja multimedialna