PRACOWNIA EDUKACJI CZYTELNICZEJ, REGIONALNEJ I OBYWATELSKIEJ