LINGWISTYCZNA

Informacje ogólne o Pracowni

PRACOWNIA LINGWISTYCZNA prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu nauczania języków obcych (angielskiego, niemieckiego i francuskiego) oraz języka polskiego.

W ramach nauczania języków obcych organizujemy zajęcia dla dzieci przedszkolnych z języka francuskiego oraz zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego dla wszystkich grup wiekowych od I klasy szkoły podstawowej aż po przygotowanie do matury i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, oprogramowania komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Prowadzimy także zajęcia z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu kompetencji po klasie 6 szkoły podstawowej, egzaminu po gimnazjum i matury (podstawa i rozszerzenie).

Na naszych zajęciach uczestnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania literackie w ramach „Koła Młodego Twórcy”.