LINGWISTYCZNA

UWAGA MATURZYŚCI !!!!!

PRACOWNIA LINGWISTYCZNA

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PISEMNEJ I USTNEJ MATURY

Z JĘZYKA POLSKIEGO ( POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY)

W PROGRAMIE ZAJĘĆ:

Syntetyczne powtórzenie materiału literackiego

Powtórzenie wiadomości z nauki o języku

Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych

Kształcenie umiejętności wypowiedzi ustnej i pisemnej

Konsultacje do matury ustnej

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU, W MAŁYCH GRUPACH

NABÓR TRWA

KARTY ZAPISÓW NA ZAJĘCIA MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY PAŁACU MŁODZIEŻY LUB BEZPOŚREDNIO W INFORMACJI PAŁACU MŁODZIEŻY.( sala nr 6, parter)

WYPEŁNIONE KARTY PROSIMY ZOSTAWIAĆ W SEKRETARIACIE PAŁACU MŁODZIEŻY (sala 122, I piętro) LUB

W SALI nr 6 ( parter)

mail.: jpolski@pm.katowice.pl

Wyniki XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Organizatorzy XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w tegorocznej edycji Konkursu.
W XVII Ogólnopolskim Konkursie na Prace z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 529 uczniów z całej Polski. Poziom prac był bardzo wyrównany.
Jury Konkursu przyznało 62 nagrody i wyróżnienia oraz wyróżnienia II stopnia.
Finał Konkursu odbył się 5 czerwca 2017r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Listy nagrodzonych:
I miejsca
II miejsca
III miejsca
Wyróżnienia
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, uczniom życzymy powodzenia w dalszej praktyce pisarskiej oraz gorąco zapraszamy do uczestnictwa w XVIII edycji Konkursu, która odbędzie się w roku szkolnym 2017/18.
Pozdrawiamy serdecznie
Organizatorzy Konkursu

FESTIWAL PIOSENKI FRANCUSKIEJ

Pracownia Lingwistyczna Pałacu Młodzieży w Katowicach zaprasza do udziału w Festiwalu Piosenki Francuskiej dzieci uczęszczające do przedszkola oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Szczegóły w Regulaminie
Zapraszamy!